Podziękowania

0

Sołtys wraz z Radą Sołecką Ruszowa składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które wykazały się inicjatywą, pomysłowością, zaangażowaniem i udzieloną od serca pomocą w przygotowanie,

organizację i przeprowadzenie prezentacji działalności mieszkańców, wspólnego dorobku oraz pozytywnego wizerunku naszej miejscowości.

Zorganizowana w dniu 18.09.2013 r. od godz. 17.30 prezentacja, była kolejnym etapem, realizowanego zgodnie z wcześniej przedstawionym regulaminem konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić! – edycja II”, podczas którego nasza miejscowość była wizytowana przez komisję konkursową.
Praca komisji odbywała się według programu, opracowanego przez Radę Sołecką, obejmującego prezentację:

 • boiska sportowego klubu piłkarskiego Victoria;
 • programu ochrony głuszca;
 • pomnika przyrody;
 • Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Ruszów;
 • skweru przyrody;
 • odrestaurowanych ruin kościoła poewangelickiego;
 • albumu „Z wizytą w Ruszowie”;
 • zgromadzonych przez mieszkańców Ruszowa kolekcji;
 • działalności prowadzonej przez Zespół Szkół;
 • kompleksu sportowego „Orlik”;
 • szkolnego placu zabaw;
 • kościoła parafialnego;
 • parku;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • działalności Domu Kultury;
 • multimedialną „Ulicami Ruszowa”;
 • działalności Koła Ludzi Aktywnych – Pirat;
 • działalności Koła Ludzi Aktywnych – Trekingowi;
 • działalności Koła Gospodyń Wiejskich;
 • działalności zespołu ludowego – Adele;
 • działalności Koła emerytów i Rencistów;
 • potraw tradycyjnych dla mieszkańców Ruszowa.

Podczas przeprowadzonej wizytacji Rada Sołecka, Radni Rady Miejskiej z Ruszowa, Prezes OSP oraz mieszkańcy występujący przed komisją konkursową podczas prezentacji,  wykazywali:

 • estetykę i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego terenów i obiektów publicznych oraz posesji prywatnych;
 • zakres i dynamikę przedsięwzięć publicznych kształtujących warunki życia mieszkańców w okresie ostatnich trzech lat;
 • organizację i zaangażowanie społeczności lokalnej w działaniach prowadzonych na rzecz wsi z wykorzystywanie zasobów i możliwości własnych, realizowanych projektów, współpracy społeczności lokalnej, stowarzyszeń i grup mieszkańców.
 • zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi);
 • dorobek wsi;
 • współpracę zewnętrzną, przedsięwzięcia i produkty;
 • stworzony album ze zdjęciami oraz prezentację multimedialną, wykonaną przez młodzież w okresie od 01.06-10.09.2013 r., pokazującymi najciekawsze i najpiękniejsze zakątki wsi.

Sołtys Sołectwa Ruszów – Władysław Widuch, tel. 606 310 570

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.