Informacja o afrykańskim pomorze świń

0
W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami). W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, na początku sierpnia 2012 roku wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie, a 21 czerwca br. na Białorusi. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia i wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

 1. Należy zaopatrzyć gospodarstwo posiadające świnie w środki do dezynfekcji osobistej nasączania mat dezynfekcyjnych (np. Etaproben do odkażania skóry, Virkon S, soda kaustyczna, podchloryn sodu lub inne do nasączania mat, odkażania pomieszczeń).
 2. Należy zgromadzić i przygotować materiały do budowy mat dezynfekcyjnych, takie jak: grube deski, grubą folię, trociny, gąbki lub inny nasiąkliwy materiał utrzymujący wilgoć.
 3. Rozłożyć maty dezynfekcyjne przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich i przy każdym wejścia do gospodarstwa (bramy wjazdowe, furtki).
 4. Ograniczyć ruch osób w gospodarstwie:
  • – osób w nim przebywających na stałe,
  • – osób odwiedzających – osób spokrewnionych jak również sąsiadów,
  • – osób zwiedzających i innych.
 5. Należy zapewnić, w miarę możliwości, aby do zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę miała dostęp jedna osoba, stosowała odzież ochronną, która będzie zmieniana w określonym pomieszczeniu, znajdującym się w najbliższym sąsiedztwie pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta.
 6. Odzież robocza powinna być często dezynfekowana poprzez gotowanie lub stosowanie środków dezynfekcyjnych lub w przypadku stosowania odzieży jednorazowego użytku, odzież powinna zostać zniszczona, np. spalona.
 7. W każdym gospodarstwie utrzymującym świnie, na drzwiach pomieszczenia inwentarskiego i na wejściu do gospodarstwa należy umieścić informację „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
 8. Nie wolno wchodzić ani wprowadzać osób postronnych do pomieszczeń inwentarskich – zarówno tam gdzie przebywają zwierzęta zdrowe jak i chore.
 9. Należy ograniczyć swobodne poruszanie się zwierząt domowych – kotów i psów. Należy je skutecznie odizolować, szczególnie od zwierząt chorych, zwłok zwierzęcych.
 10. Koty jako zwierzęta wędrujące i polujące mogą być wektorem wirusa, ponieważ podczas swoich wędrówek mogą mieć kontakt ze zwłokami dzików chorych na afrykański pomór świń.
 11. Psy i koty należy zabezpieczyć przed kleszczami.
 12. Przeprowadzać na bieżąco deratyzację i dezynsekcję w gospodarstwa.
 13. Z gospodarstwa nie wolno wyprowadzać i wprowadzać:
  • – zwierząt gospodarskich,
  • – pasz dla zwierząt gospodarskich,
  • – ściółki i słomy,
  • – obornika i gnojowicy.
Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.