Zebranie członków Gminnej Spółki Wodnej

0

Mieszkańcy Ruszowa, będący właścicielami gruntów w obrębie których znajdują się rowy lub rzeki, zgłaszają uwagi dotyczące stanu utrzymania rowów melioracyjnych na terenie naszej miejscowości. W większości są one zasypane czy też zarośnięte trawami, krzewami czy też drzewami. Brak drożności rowów melioracyjnych, uniemożliwia bieżący i swobodny odpływ wody deszczowej, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wód gruntowych, powodując zalewanie pól i piwnic. Nasączony wodą grunt, wykazuje się mniejszą stabilnością podłoża dróg, niewytrzymującego napierającego ciężaru samochodów ciężarowych, doprowadzającego do ich uszkodzenia.

W związku z powyższym, na złożony wniosek Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu ogłasza, że w dniu 20 lutego br. (czwartek) o godz. 17.00  odbędzie się w Domu Kultury zebranie członków GSW z miejscowości Ruszów.

Obwieszczenie – przedstawione przez Dyrektora Rejonowego Związku Spółek wodnych w Zgorzelcu – informuje, że porządek zebrania obejmuje m. in.:

  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania składek członkowskich i realizacji zadań rzeczowo – finansowych GSW w Węglińcu za 2013 rok.
  2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania składek członkowskich i realizacji zadań rzeczowo – finansowych w m. Ruszów za lata 2011 – 2013.
  3. Przedstawienie planu robót do wykonania w m. Ruszów na 2014 r.
  4. Przeprowadzenie dyskusji na tematy związane z przedmiotem spotkania.

Do udziału w zebraniu zapraszam wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności członków GSW zamieszkałych na terenie Sołectwa Ruszów, Kościelna Wieś czy też Jagodzin.

Sołtys Sołectwa Ruszów
Władysław Widuch, tel.: 606 310 570

Share.

About Author

Sołtys Sołectwa Ruszów, tel. 606 310 570