Przejęcie lokali od PKP

0

Zakład Nieruchomości PKP złożył na ręce Burmistrza propozycję przekazania Gminie blisko 30- stu lokali mieszkalnych na terenie Węglińca. Obecnie trwa analiza i badanie stanu prawnego, technicznego oferowanych do przekazania lokali mieszkalnych. W większości są to wyeksploatowane, znajdujące się w złym stanie stare lokale, które z różnych przyczyn nie udało się zbyć. Lokale te są często obciążone dużym zadłużeniem, zamieszkują je w znacznym stopniu osoby i rodziny o trudnej sytuacji socjalno- bytowej, niewydolne finansowo, które z trudem regulują bieżące zobowiązania z tytułu najmu.

Znaczna część lokali obciążona jest wieloletnim zadłużeniem lokatorów idącymi w dziesiątki tysięcy złotych. Lokatorzy ci w większości przypadków nie są w stanie spłacić tak dużego zadłużenia, a PKP nie stosuje umarzania swych należności i prowadzi procedury windykacyjne i eksmisyjne, które są dolegliwe dla lokatorów, ale i po części dla Gminy. W przypadku wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego Gmina musi zapewnić eksmitowanym lokale socjalne.

Przejęcie proponowanych lokali przez Gminę rodzi obawy o wypłacalność lokatorów je zamieszkujących, ale jednocześnie daje możliwość pomocy im poprzez umorzenie części lub całości dotychczasowego zadłużenia. Istotna dla omawianej kwestii jest również możliwość po przejęciu przez Gminę sprawniejszego rozliczania się ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których znajduje się mieszkanie kolejowe. Powyższe, w dłużej perspektywie czasowej przełoży się na poprawę estetyki budynków i standardów zamieszkiwania wszystkich lokatorów.

Burmistrz przedstawił propozycję Zakładu Nieruchomości PKP Radzie Miejskiej pod rozwagę, rekomendując pomimo szeregu wątpliwości podjęcie decyzji o przejęciu proponowanych lokali. Po zebraniu dodatkowych informacji, analizie i dyskusji Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie ewentualnego przejęcia lokali od PKP. Zainteresowanych lokatorów informujemy, iż w Urzędzie Gminy można uzyskać informację, które lokale mieszkalne są proponowane do przekazania na rzecz Gminy.

Źródło: UGiM Węgliniec

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.