Co na zebraniu wiejskim?

1

Zebranie Wiejskie w kilku zdaniach W czwartkowe popołudnie przeprowadziliśmy Zebranie Wiejskie, podczas którego zostały poruszone ważne dla Sołectwa tematy. Najważniejszym jednak było uzgodnienie zadania do realizacji w 2015r., w ramach przydzielonego Funduszu Sołeckiego, który wynosi 27 264,11 zł.W omówionej prezentacji, uczestnicy Zebrania Wiejskiego zostali wprowadzeni w tematykę przyznawania, przeznaczenia i wykorzystania funduszu sołeckiego. Mieszkańcom zostały przedstawione założenia wielokierunkowego pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do realizacji zadań mających wpływ na rozwój sołectwa.

Następnie została zaprezentowana propozycja wraz z uzasadnieniem Rady Sołeckiej na realizację funduszu sołeckiego w 2015 r., którą jest budowa na terenie miejscowego parku siłowni zewnętrznej. Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Uchwały zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 r. Akceptację dla przedstawionej propozycji wyraziła zdecydowana większość uczestników przeprowadzonego głosowania. Nie było głosów „przeciw”, natomiast dwie osoby wstrzymały się od głosowania.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolejno omawianym tematem było omówienie pisma otrzymanego z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkół w Ruszowie. W związku z możliwością ponownego rozpatrzenia i ewentualnie pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku do realizacji w przyszłym roku, rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów mieszkańców popierających nasze działanie. Osoby wyrażające chęć dołączenia do naszej akcji, popierającej montaż instalacji ostrzegawczej, mogą dopisać się do listy mieszkańców, znajdującej się w sklepie wielobranżowym AGA przy ul. Kantowicza.

W związku z udziałem w Zebraniu Wiejskim tylko kilku osób, zamieszkujących przy ul. Chopina, nie podjęliśmy decyzji o działaniach mających na celu instalację progów spowalniających na wskazanej ulicy. Podczas dyskusji omówiliśmy zalety oraz utrudnienia wynikające z ewentualnego zamontowania progów spowalniających. W celu umożliwienia podjęcia właściwej decyzji, wśród mieszkańców ul. Chopina i przyległych, zostanie przeprowadzona ankieta w tej sprawie. Podczas dyskusji na tematy różne poruszono m. in. propozycje tematów do omówienia podczas planowanego, kolejnego Zebrania Wiejskiego a także związane z rozbudową w parku placu zabaw dla dzieci, chodnika na placu przy Ośrodku Zdrowia, stanu nawierzchni dróg oraz działań dotychczas podejmowanych na terenie Sołectwa.

Tekst: W.W, Foto. ruszow.pl

Share.

About Author

Sołtys Sołectwa Ruszów, tel. 606 310 570