Nadinterpretacja wypowiedzi burmistrza

0

W dniu 30 października 2014 roku podczas otwarcia Domu Przedpogrzebowego w Ruszowie, burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Andrzej Kutrowski w swoim wystąpieniu poświęconym historii podejmowania decyzji o odbudowie kościoła poewangelickiego w Ruszowie i jego przeznaczeniu, wymienił moją osobę z imienia i nazwiska.

Znalazła się osoba w społeczeństwie Ruszowa, która zinterpretowała wypowiedź burmistrza jako mój brak akceptacji  dla tego przedsięwzięcia. Ta kłamliwą informacje rozpowszechniała na stronach internetowych.

W związku z powyższym zwróciłem się do Pana Andrzeja Kutrowskiego o odniesienie się do zaistniałej sytuacji i głoszonych nieprawdziwych informacji na temat mojej osoby. W załączeniu treść pisma otrzymanego od Pan Burmistrza.

Radny Leszek Hawrot

pismo-hawrot

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.