Niepowtarzalne uroczystości Wszystkich Świętych

0

Jak co roku odwiedzając groby naszych rodziców, bliskich, przyjaciół, krewnych, znajomych stawialiśmy chryzantemy, układaliśmy wiązanki kwiatów czy też zapalaliśmy znicze na grobie bliskich nam osób. W tym roku mieszkańcy Ruszowa i przybyli goście w sposób szczególny mogli wspomnieć modlitwą i pamięcią, tych którzy odeszli do wieczności.

Działo się to za sprawą obchodzonej uroczystości Wszystkich Świętych, gdyż główna msza święta celebrowana była w nowo otwartej kaplicy. Dnia 30 października br. uczestniczyliśmy w uroczystości otwarcia i poświęcania kaplicy przedpogrzebowej, wykonanej w odrestaurowanych ruinach kościoła ewangelickiego.

Na zaproszenie organizatorów, w uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy Ruszowa oraz zaproszeni goście, którzy w sposób szczególny poprzez swą postawę, podejmowane decyzje czy też pracę przyczynili się do odnowienia obiektu. Wspólnego zorganizowania uroczystości otwarcia kaplicy przedpogrzebowej, podjęli się zamieszkujący w naszej miejscowości radni Rady Miejskiej wraz z Radą Sołecką. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu p. Andrzej Kutrowski wraz z Waldemarem Błauciakiem, Krzysztofem Polewskim, Zbigniewem Zawadzkim, Leszkiem Hawrotem, Stanisławem Papieżem, Grzegorzem Tyrakowskim, Władysławem Widuchem oraz ks. Antonim Pławeckim, który następnie celebrował poświęcenie kaplicy.

Na zakończenie uroczystości wspólnie odsłuchaliśmy koncertu pieśni, wykonanych przez scholę z Piasecznej, za co składam bardzo serdeczne podziękowanie dla p. Władysława Bodziany, Zbigniewa Sołtysa oraz towarzyszącej młodzieży.

Share.

About Author

Sołtys Sołectwa Ruszów, tel. 606 310 570