Nowy Blok Energetyczny

0

Przedsięwzięcie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów zakłada odtworzenie mocy wytwórczych elektrowni poprzez uruchomienie nowej jednostki wytwórczej w miejsce wycofywanych z eksploatacji trzech najstarszych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10.

Nowy Blok będzie jednostką nowoczesną, spełniającą z zapasem wszelkie obowiązujące standardy technologiczne oraz wymogi ochrony środowiska, przy czym zaprojektowany zostanie w oparciu o technologie sprawdzone  i dojrzałe, gwarantujące bezawaryjną produkcję energii elektrycznej.

Moc Nowego Bloku wyznaczono na poziomie około 460 MWe brutto, co na podstawie przeprowadzonych analiz zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz całkowite  wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Elektrowni. Wyznaczony minimalny horyzont pracy do roku 2040 pozwala na uzyskanie ekonomicznej opłacalności projektu. Zabudowa bloku przewidziana jest w obecnych granicach terenu zasadniczego Elektrowni Turów.

W zakresie podstawowego układu technologicznego bloku, doboru urządzeń podstawowych jak również parametrów pary, wzorowano się na rozwiązaniach uznawanych aktualnie za najlepsze dla przyjętej wielkości bloku i dla podobnych uwarunkowań lokalnych. W nowym bloku energetycznym zabudowany zostanie przepływowy kocioł na nadkrytyczne parametry pary, mokry układ odsiarczania spalin, a spaliny wyprowadzane będą przez chłodnie kominową.

1 grudnia 2014 r. zostanie wystawione polecenie rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy nowego bloku o mocy 450 MW w Elektrowni Turów, czyli konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimex oraz Tecnicas Reunidas. Kontrakt jest warty blisko 4 mld zł brutto.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.