Powrót byłego zastępcy burmistrza do urzędu

8

Tadeusz Chłopecki były zastępca Burmistrza Andrzeja Kutrowskiego wraca do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu. Został wybrany na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej.

Dokumenty aplikacyjne złożyło 8 chętnych starających się o ww. stanowisko pracy. Trzy osoby zostały wykluczone z dalszej rekrutacji z powodu braku wymaganego wykształcenia ekonomicznego.

Do drugiego etapu postępowania dopuszczonych zostało 5 kandydatów, którzy spełnili minimalne wymagania. Dwójka z nich uzyskała ponad 50% punktów z testu znajomości ustaw (ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w aminach, KPA, ustawy o samorządzie gminnym), wobec tego zostali zakwalifikowani do testu praktycznego obsługi komputera oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Pan Tadeusz Chłopecki zdobył łącznie 75,07 pkt., w tym 20 za spełnienie wymagań preferowanych, tj. wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz 3 letnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Druga w postępowaniu Pani Eunika Szewczuk zdobyła 68,73 pkt. (0 pkt. za spełnienie wymagań preferowanych).

W załącznikach ogłoszenie i protokół z postępowania rekrutacyjnego.

Share.

About Author