Gminny numer alarmowy

0

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że z dniem 01.03.2015 r. uruchomiony został alarmowy numer telefonu do zgłaszania wszelkich zdarzeń zaistniałych poza godzinami pracy urzędu.

Na numer telefonu 600 528 607 można zgłaszać zdarzenia dotyczące uszkodzenia lub wadliwego działania mienia komunalnego, zagrożenia dla mieszkańców z tym związanego (m.in. awarie oświetlenia ulicznego, „akcja zima”, lokalne podtopienia, powodzie, uszkodzenia nawierzchni wszystkich dróg, padła zwierzyna itd.).

Poniższy numer nie zastępuje ogólnodostępnych numerów alarmowych takich jak: policja, straż pożarna itd. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora za połączenia do sieci T-mobile.

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.