Oczyszczalnia na Brzozowej gotowa!

1

19 marca br zakończono prace przy oczyszczalni ścieków przy ul. Brzozowej w Ruszowie, przeprowadzono testy i szkolenie osób odpowiedzialnych za jej przyszłą obsługę. Oczyszczać będzie ścieki dla czterech bloków przy ul. Żagańskiej i Brzozowej.

Oczyszczalnia posiada odstojnik, 4 komory ściekowe (3 użytkowane) o pojemności  36 m³ oraz złoże biologiczne Bioclere.  W obiekcie pracować będzie aż 4 pompy. Średniodobowy przepływ ścieków to 18 m³/d, a jej moc użytkowa wynosi 2,5 kW. Pracą całego obiektu będzie sterował komputer. Oczyszczalnia zostanie już niedługo odebrana, wkrótce do oczyszczalni zostanie podłączona kanalizacja z budynków. Oczyszczalnię wybudowała firma Bio-Nova Sp. z o.o.  z Wrocławia.

Jak to działa?

Oczyszczalnie ,,Biocleve” wykorzystują do oczyszczania ścieków naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszonym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są podnoszone wewnętrzną pompą zatapialną na dystrybutor ponad złożem i rozdeszczowane po powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki HUFO z tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej i bardzo rozwiniętej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, którą wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek wypełnienia (na zdjęciu).

Cieszy fakt posiadania takiego obiektu, wciąż jednak pełnoprawna kanalizacja w całym Ruszowie to odległe plany.

 

 

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.