Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie

0

Gmina Węgliniec przystąpiła do prac związanych z przebudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie.

Inwestycja, której zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2015 r., w znacznym stopniu poprawi jakość wody dla mieszkańców części gminy.  Wartość robót wynosi prawie 2 miliony złotych. W znacznej części budowa finansowana jest z pozyskanych środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą prac jest Firma „Gutkowski” Jan Gutkowski z Leszna.

Informujemy, że w związku z wykonywaniem robót na funkcjonującym zakładzie, istnieje możliwość czasowego pogorszenia jakości wody oraz chwilowych sporadycznych przerw w dostawach, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca oraz ZUK Węgliniec zobowiązali się do takiego prowadzenia prac, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Ruszowa.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author