Nowe szanse dla bezrobotnych

0

W piątek, 22 maja 2015r. dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Górze, Lubaniu, Strzelinie i Oławie podpisali umowy pozwalające na uruchomienie środków.

Instytucje te otrzymają łącznie 21,8 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wiele działań, a trafić mogą do osób, które mają mniej niż 30 lat. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to element realizacji Strategii Europa 2020. W jego ramach realizowane będą ogólnopolskie działania dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO WER to odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.  Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER skierowane są do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

– PUP Zgorzelec – 1,77 mln zł.

źródło: PUP w Zgorzelcu

Share.

About Author