Jagodowy początek lipca!

0

Organizatorzy Jagodowego Lata 2015 z Ruszowa zapraszają w dniu 4 lipca 2015 roku o godzinie 12:00 w ramach „Jagodowego lata” do wzięcia udziału w konkursie „Furmanką* na jagody” .

Kto z Państwa jechał ostatnio furmanką* do lasu na jagody?. Niewielu jest takich. Przydarza się niepowtarzalna okazja, żeby spełnić marzenia z dzieciństwa.

Gwarantujemy możliwość spędzenia kilku godzin na łonie przyrody w naszych pięknych Borach Dolnośląskich, zerwanie dla siebie smacznych i zdrowych czarnych jagód.(najlepsi potrafią zebrać w ciągu godziny ponad 2 kg), a przy tym jeszcze nagroda jakaś może się przytrafić.

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu, regulamin i karta udziału są dostępne poniżej.
Zgłoszenia osobiste w dniu 4 lipca w godzinach od 11:30 do 11:55- na podwórku Domu Kultury w Ruszowie, ulica Strzelecka 3 lub telefonicznie 600322614.
 * może  bryczka będzie
 Zapraszamy do udziału w głównym konkursie Jagodowego Lata 2015
Furmanką na jagody” – konkurs zbierania jagód
 1. Początek zawodów: 4 lipiec 2015 r. godzina 12,00
 2. Miejsce: Plac przed domem kultury w Ruszowie ulica Strzelecka 3
 3. Rozdanie kart startowych kart startowych . Przed wyjazdem do lasu w dniu 4 lipca na placu przed DK w Ruszowie od godziny 11, 30 do 11,55
 4. Wyjazd furmanką do lasu na jagody – 12,00
 5. Czas zbierania 1 godzina.
 6. Powrót z lasu do Ruszowa 14,00
  Ważenie zebranych jagód około 14, 15
 7. Nagrody rzeczowe.
 8. Rozdanie nagród i dyplomów: godzina 16,15
 Zgłoszenie udziału u konkursie.”Na Jagody”
Imię………………………………………………………………………………………. Nazwisko………………………………………………………………………………….
Dokładny adres………………………………………………………………………… zamieszkania……………………………………………………………………………
Potwierdzam swój udział w Konkursie „ Na Jagody”.
Oświadczam, że znany mi jest Regulamin konkursu.
Regulamin: „ Furmanką na jagody”
4 lipca 2015 roku godzina 12, 00 . Wyjazd furmanki spod Domu Kultury w Ruszowie
 1. Miejsce odbywania konkursu: teren wyznaczony przez Nadleśnictwo Ruszów.
 2. Uczestnicy: Osoby, które ukończyły 18 rok życia i młodzież powyżej 16 lat ( za zgodą rodziców).
 3. Warunki uczestnictwa:
  • Start w konkursie jest indywidualny i na własną odpowiedzialność
  • Każdy uczestnik pobiera kartę startową
  • Karty będą wydawane przed wyjazdem na jagody
  • Miejsce zbierania jagód znane będzie do przyjazdu do wyznaczonego przez leśniczego miejsca w lesie)
  • Zbierana będą tylko dojrzałe borówki, (Vaccinium myrtillus), zwana czernicą lub czarną jagodą.
  • Czernice należy zrywać tylko ręcznie i bez żadnych zanieczyszczeń, bez liści, igliwia, itp.
  • Wszystkie zebrane przez uczestników konkursu jagody są ich własnością, mogą je zjeść na miejscu zabrać do domu lub darować organizatorom, którzy zrobią z nich smaczne pierogi.
 4. Przebieg zawodów w dniu 4 lipca 2015 roku
  • 11:30 – pobieranie kart startowych
  • 12:00 – wyjazd furmanką do lasu ( grupę prowadzą Grzegorz Tyrakowski)
  • 12:15 – rozpoczęcie zbierania jagód
  • 13:30 – zakończenie zbioru
  • 14:00 – powrót na miejsce imprezy prze Domem Kultury w Ruszowie
  • 14:15 – ważenie jagód z dokładnością do 1 dag
  • 16:15 – Ogłoszenie wyników i wręczenie cennych nagród rzeczowych ( zwycięzcą zostaje ta osoba, która nazbiera najwięcej jagód.)
 5. Organizatorzy mogą dokonać zmian w niniejszym regulaminie .
Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w składzie:
 • Grzegorz Tyrakowski – przewodniczący
 • członek (leśniczy………………………..)
 • członek……………………………………..
Więcej informacji w Domu Kultury w Ruszowie. Telefon: 75 771 45 51 lub u organizatora: tel 600 322 614
Zapraszamy również do udziału w naszej lokalnej imprezie „Jagodowe Lato”, w dnu 4 lipca od godziny 16:00 do białego rana dnia następnego.
W tym roku przebiegnie pod hasłem „ Konie, sztuka, rowery przyroda i pierogi z jagodami”
Share.

About Author