,,Moja wieś – mamy się czym pochwalić”

0

Rada Sołecka w Starym Węglińcu ogłosiła konkurs fotograficzny pt. ,,Moja wieś – mamy się czym pochwalić”. Celem konkursu zebranie prac ukazujących walory przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, a także przedstawienie i popularyzacja miejsc godnych polecenia w Starym Węglińcu.

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka w St. Węglińcu.
 2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Starego Węglińca i okolic.
 3. Celem konkursu jest zebranie prac ukazujących walory przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, a także przedstawienie i popularyzacja miejsc godnych polecenia w Starym Węglińcu.
  • Technika zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 15 x21cm i dostarczone w formie tradycyjnej.
  • Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis, co przedstawia.
  • Autor może zgłosić do konkursu nie mniej niż 5 zdjęć.
 4. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac są: charakter pracy odpowiadający celom promocyjnym wsi, poprawność techniczna, nowatorskie, „świeże” spojrzenie autora zdjęć, „odkrycie” nowych atrakcji popularyzujących
 5. W rozstrzygniętym konkursie zostaną przyznane 3 nagrody.
 6. Warunkami uczestnictwa w konkursie są: dostarczenie prac konkursowych organizatorowi listownie lub osobiście, podanie danych autora prac: imię i nazwisko, adres (numer telefonu, e-mail), wiek.
  • Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.
  • Prace zgłoszone nie podlegają zwrotowi.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy prace konkursowe nie spełnią oczekiwań organizatora.
 8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.06. 2015 r
 9. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć pod adres: Świetlica przy DK w Starym Węglińcu, ul. Konopnickiej 3, lub do pani Sołtys Barbary Fink.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Festynu Rodzinnego 27.06.2015r.
 11. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć w promocji wsi, bez wynagrodzenia, w dowolnym terminie i formie.
 12. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko dla potrzeb konkursu.
 13. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Świetlicy w Domu Kultury w St. Węglińcu lub pod nr tel: 886 957 589 .
Share.

About Author