Czy znasz się na ubezpieczeniach?

1

Choć ubezpieczenia są coraz popularniejsze i coraz chętniej korzystamy z możliwości zabezpieczenia jakie one nam dają, to nie zawsze jednak wiemy jakie rodzaje ubezpieczeń funkcjonują na naszym rynku.

Ubezpieczenie nie uchroni nas przed powstałą szkodą, pomoże nam jednak wyrównać lub choć w części zrekompensować swoją stratę. Jeśli jednak chcemy korzystać świadomie z pełnej gamy możliwości jakie oferują nam obecnie firmy ubezpieczeniowe, musimy dowiedzieć się jak najwięcej o ubezpieczeniach i umieć je rozróżniać. Niestety wiedza na temat ubezpieczeń nie jest mocną stroną wielu z nas, a szkoda bo to często bardzo przydatna kwestia. Zatem co powinien każdy z nas wiedzieć o ubezpieczeniach, aby odpowiednio z nich korzystać?

Jak dzielimy?

Przede wszystkim powinniśmy bezwzględnie zapoznać się z podziałem rodzai ubezpieczeń jakie nam się oferuje. Podstawowym podziałem ubezpieczeń jest podział na:

  • Obowiązkowe – czyli takie, które musimy płacić ponieważ obowiązek ten narzuca na nas prawo. Do najprostszych i chyba wszystkim znanych ubezpieczeń obowiązkowych należy ubezpieczenia OC samochodu. Ten rodzaj ubezpieczenia bardzo dobrze zna każdy posiadacz samochodu.
  • Dobrowolne – czyli takie, które płacimy z własnej nieprzymuszonej woli, ponieważ tego chcemy. Do tego rodzaju zaliczyć możemy ubezpieczenia na życie.

Wyróżnić możemy także ubezpieczenia gospodarcze i osobowe. Do ubezpieczeń gospodarczych zaliczamy ubezpieczenia majątkowe i na życie.

1. Ubezpieczenia majątkowe – to takie, które mają nas chronić na wypadek szkody na naszym majątku, czyli pożaru lub kradzieży. Chronią także interesy osób, które mogą zostać poszkodowane w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.

  • Ubezpieczenia OC – czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Chronią nas na wypadek wyrządzenia szkody innemu człowiekowi. Jeśli na skutek naszego działania ktoś inny poniesie szkodę, takie ubezpieczenie pomoże nam pokryć finansową szkodę.
  • Ubezpieczenie mienia – to takie, dzięki któremu możemy ubezpieczyć nasz majątek, nasze mienie na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia na przykład pożar domu.
  • Ubezpieczenie wypadkowe oraz chorobowe – to takie, które gwarantują nam świadczenia stałe lub okresowe na wypadek choroby, a nawet wypadku w pracy.

2. Ubezpieczenia na życie – ubezpieczenia na życia mają za zadanie zabezpieczyć osoby bliskie, rodzinę oraz spadkobierców osoby ubezpieczonej na wypadek jej śmierci. Wypłata takiego świadczenia następuje oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Zazwyczaj pieniądze otrzymuje osoba uposażona lub spadkobiercy. Obecnie mamy także możliwość ubezpieczenia się na życie z jednoczesnym zabezpieczeniem własnej przyszłości. Ubezpieczyciele wprowadzają coraz częściej do swojej oferty tak zwane polisolokaty, które łączą w sobie ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny. Dzięki temu pieniądze te w przyszłości posłużą nie tylko spadkobiercom, ale także samemu ubezpieczonemu. (cytuję: http://www.polisolokaty.com/polisy-na-zycie/przywiazani-polisy/ )

Share.

About Author