Rocznica nadania imienia Gimnazjum w Ruszowie

0

W dniu 25.09.2015 r. Burmistrz Gminy Węgliniec wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej Węglińca w osobach: Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Błauciaka oraz Radnych: Marii Fedyczkowskiej, Stanisława Papieża, Mariusza Móla, Zbigniewa Zawadzkiego i Grzegorza Tyrakowskego- a zarazem nauczyciela Zespołu Szkół uczestniczyli w uroczystości szkolnej upamiętniającej nadanie Gimnazjum w Ruszowie imienia Orląt Lwowskich. Była to już 12 rocznica nadania imienia tej szkole.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Następna część uroczystości- akademia wraz z częścią artystyczną miały miejsce w ruinach kościoła poewangelickiego, przy szkole. W trakcie tej części, uczniowie szkoły zaprezentowali montaż słowno- muzyczny.

Rocznica nadania imienia została również połączona z pasowaniem na gimnazjastę. Podczas uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej na gimnazjalistę.

W imieniu władz samorządowych Gminy Węgliniec, Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli na ręce Dyrektora Zespołu Szkół symboliczne kwiaty z życzeniami dalszego rozwoju, wielu owocnych lat pracy, znakomitych wychowanków, a także znaczących osiągnięć edukacyjnych. Natomiast, młodzieży życzyli: radości ze zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i zdolności, a Rodzicom pociechy z dobrze wykształconych i wychowanych dzieci.

Tekst: wegliniec.pl

Zdjęcia: powiatzgorzelecki.pl

Share.

About Author