Konsultacje społeczne – rozkład jazdy pociągów 2016/2017

0

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął  kolejną edycję konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 11 grudnia 2016 roku.

Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach lub korekt tras pociągów od 1 do 14 lutego 2016 r. Wzorem lat ubiegłych, z uwagi na powszechny dostęp do internetu i możliwości technologiczne, zdecydowaliśmy o przesyłaniu zgłoszeń przy pomocy załączonego formularza. Wypełniony formularz należy przesłać w wersji .doc lub .pdf na adres e-mail kontakt.koleje@dolnyslask.pl

W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2016/2017”

Nie będą rozpatrywane wnioski;

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości);
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

UMWD informuje również, iż na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby ilość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury, jej stan i możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych.

Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przesłana do Państwa e-mailem.

Zapraszamy do aktywnego udziału!!!

Formularz do pobrania

Źródło: UWMD

Share.

About Author