Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

0

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 25 stycznia 2016 r.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych wynikających z przepisów ustawy uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
  • kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
  • okres zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu oraz data i przyczyna ustania zatrudnienia,
  • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe związane z zakresem planowanej działalności gospodarczej,
  • proponowane zabezpieczenie ewentualnego zwrotu otrzymanych środków,
  • działania i przygotowania podjęte lub zrealizowane w związku z planowanym podjęciem działalności (wkład własny),
  • ustalenia wstępnej wizytacji miejsca przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim” – Działanie 8.1
  • Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (II)”  – Poddziałanie 1.1.2

Wnioski ocenione pozytywnie, które nie zostaną zakwalifikowane do realizacji z powodu braku możliwości włączenia do projektu (kryteria dostępu) w będą realizowane stopniowo do końca 2016 roku ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału, w zależności od możliwości ich przeznaczania na tę formę wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 116, 117 (telefon -757755605, wew. 116 lub 117) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Nowy formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępny jest na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce „Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy- Formy wsparcia- Dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej” lub w siedzibie Urzędu.

źródło: PUP w Zgorzelecu

Share.

About Author