Opłaty od posiadania psów oraz obowiązek ich rejestracji

0
W 2016 r. stawka roczna opłaty od posiadania psów na terenie gminy Węgliniec nie uległa zmianie i wynosi 20,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Osoby, które posiadają psa na terenie Gminy i Miasta Węgliniec od 01.01.2016r. zobowiązane są o zgłoszenie w UGiM w Węglińcu celem rejestracji.

Rejestracja psa: wraz z dowodem osobistym w UGiM w Węglińcu pok. Nr 4 lub u sołtysów poszczególnych sołectw.
Termin wniesienia opłaty:  do dnia 31 marca br.
Sposób dokonania opłaty:
  1. Bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu:
    • Urząd Gminy i Miasta, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
    • Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
    • Nr rachunku: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010
  2. W Kasie Banku Spółdzielczego: (w budynku Urzędu), czynny  w godzinach: w poniedziałki – piątki 8.00-14.00
  3. U sołtysów poszczególnych sołectw.
Podstawa prawna:
Share.

About Author