Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Jagodzinie

0

28 lutego 2016r. w Domu Kultury w Jagodzinie w godzinach od 9:00 do 16:00 odbędą się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 15 lutego 2016 r.

Zgłoszenia kandydatów, oddzielnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, winno popierać co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa i ma mieć formę pisemną.

Druki zgłoszeń kandydatów do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta. Z dniem 17.02.2016 r. listy zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub udziału w głosowaniu mniejszej liczby mieszkańców Sołectwa niż 5 % (tj. 17 osób) uprawnionych do głosowania,

PONOWNY WYBÓR SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NASTĄPIĆ MOŻE DOPIERO PO UPŁYWIE JEDNEGO ROKU.

  • Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzi komisja wyborcza w składzie od 3 do 5 osób. powołana przez Burmistrza.
  • Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji wyborczej przyjmowane są w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu do dnia 10.02.2016 r.
  • W przypadku zgłoszeń, w liczbie większej niż 5. przeprowadzone zostanie losowanie, w przypadku braku ogłoszeń kandydatów do pracy w komisji wyborczej, skład komisji w minimalnym składzie powoływany jest spośród pracowników urzędu.
  • Członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych obowiązków.

Do pobrania:

 

Źródło: UGiM Węgliniec

Share.

About Author