Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP Węgliniec

0

W dniu 19 marc 2016 roku w Węglinieckim Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu.

W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Pan Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Pan Marcin Papla- Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec, kpt. Andrzej Mańkowski- Zastępca Dowódcy JRG PSP w Zgorzelcu.
Zebranie miało na celu podsumowanie minionego roku, podsumowanie pięcioletniej kadencji Zarządu OSP, oraz wybranie nowych władz naszej jednostki.

Naczelnik OSP druh Radosław Flinik przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, według którego:

 • OSP Węgliniec uczestniczyła w 2015 roku w 183 interwencjach (w tym w gaszeniu pożarów: 95 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń- 86 razy, w alarmach fałszywych: 2 razy),
 • stan osobowy JOT OSP Węgliniec, to: 25 członków posiadających aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie uprawniające do wzięcia udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 • drużyna sportowa OSP Węgliniec wygrała Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, III Turniej w Halową Piłkę Nożną dla Drużyn OSP,
 • jednostka wzbogaciła się w roku sprawozdawczym o nową drukarkę, łańcuchy do rozpieracza ramieniowego, 6 nowych opon do Stara 266. Wykonana została naprawa Stara 266 polegająca na wymianie instalacji elektrycznej oraz naprawie hamulców.

Prezes OSP Węgliniec druh Krzysztof Pańków oraz skarbnik druh Rafał Michalik przedstawili sprawozdania finansowe z dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, sprawozdanie z zakupów z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz sprawozdanie z dotacji od sponsora: firmy Novoferm Door Sp. z o.o.
Prezes Krzysztof Pańków przedstawił rozliczenie wydatkowania składek członkowskich stowarzyszenia.

Druh Łukasz Kloc- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z jej działalności, według którego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w działalności jednostki, gospodarce paliwowej oraz zabezpieczeniu mienia OSP. Druh Łukasz Kloc złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP, które zostało jednomyślnie pozytywnie przegłosowane.

Po sprawozdaniach przyszedł czas na sprawy wyborcze. Dotychczasowy wieloletni Prezes jednostki Krzysztof Pańków przed głosowaniem oświadczył, że nie zamierza w nowej kadencji pełnić funkcji Prezesa OSP Węgliniec. Zaproszeni goście złożyli swoje wyrazy uznania za wieloletnią współpracę, a strażacy w podziękowaniu za nieoceniony wkład w rozwój naszej jednostki urządzili ustępującemu Prezesowi kilkuminutową owację na stojąco.

Strażacy w drodze głosowania wybrali nowy Zarząd, który przedstawia się następująco:

 • Prezes – Łukasz Pańków,
 • Naczelnik – Radosław Flinik,
 • Skarbnik – Krzysztof Pańków,
 • Sekretarz – Damian Razmus,
 • Członek Zarządu – Robert Jaworski

oraz Komisję Rewizyjną, której nowy skład to:

 • Przewodniczący – Sebastian Wyszyński,
 • Sekretarz – Paweł Deja,
 • Członek Komisji – Paweł Proć.

W wolnej dyskusji podczas zebrania głos zabrali:
Pan Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, który przedstawił swoje plany dotyczące remontu obiektu remizy OSP Węgliniec, a także kpt. Andrzej Mańkowski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który ocenił stan wyszkolenia, profesjonalizmu podczas działań i dotychczasową współpracę na bardzo wysokim poziomie.

Źródło: OSP Węgliniec

Share.

About Author