X Powiatowy Konkurs „Wiedzy o HIV/AIDS”

0
Osoby zakażone wirusem HIV mają coraz lepsze możliwości i nadzieję dożycia późnej starości dzięki nowoczesnym terapiom. Leki najnowszej generacji pozwalają wielu ludziom zakażonym wirusem HIV normalnie żyć i funkcjonować, ale nie eliminują wirusa z organizmu człowieka. Dlatego nadal niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Liderami edukacji są z pewnością laureaci i uczestnicy Powiatowego Konkursu „Wiedzy o HIV/AIDS”, którego organizatorami od 10 lat są: Zespół Szkół w Węglińcu oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zgorzelcu.
Jubileuszowy konkurs odbył się 11. marca 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 11 spośród 15-tu gimnazjów z powiatu zgorzeleckiego.
Na prestiż konkursu wpłynął Honorowy Patronat Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Patronat Burmistrza Miasta Zgorzelec i Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.
W tym roku młodzież zmierzyła się z testem złożonym z 31 pytań zamkniętych i 7 pytań otwartych, przygotowanym przez  Panią Grażynę Niedzielę z PSSE w Zgorzelcu. Podczas sprawdzania testów przez Komisję uczestnicy konkursu obejrzeli spektakl profilaktyczny, przygotowany przez uczniów ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.
Komisja Konkursowa przez ogłoszeniem wyników podkreśliła wysoki poziom wiedzy uczestników. Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:
  • I miejsce: Aleksandra Hadryś – Gimnazjum w Węglińcu,
  • II miejsce: Emilia Mularczyk – Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu,
  • III miejsce: Nikola Zwierzyńska – Gimnazjum w Węglińcu.
Przyznano także 3 wyróżnienia:
  • Oliwia Siwiela – Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie w Zgorzelcu,
  • Magdalena Borek – Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie w Zgorzelcu,
  • Beata Świątek – Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu.
Nagrody wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Podinspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec Pani Elżbieta Mielcarek-Silwanowicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Węglińcu Pani Barbara Karolak, Pani Grażyna Niedziela z Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSS-E w Zgorzelcu oraz Pani Katarzyna Szymczak – pedagog szkolny z Gimnazjum w Węglińcu.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody (tablety Lenovo, słuchawki bezprzewodowe Philips, pamięć USB), natomiast pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki ufundowane przez: Burmistrza Miasta Zgorzelec, Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, M-GOPS w Węglińcu, Radę Rodziców Gimnazjum w Węglińcu, Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” oraz Fundację Studio Psychologii Zdrowia.
Nauczyciele otrzymali podziękowania za rzetelne przygotowanie uczniów do konkursu oraz okolicznościowy stroik świąteczny, wykonany przez Panią Katarzynę Chroma z Gimnazjum w Węglińcu.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Koordynator konkursu Grażyna Wiatrowska
Share.

About Author