Zajęcia uczniów z Czerwonej Wody w sali edukacyjnej „Ognik”

0
W dniu 22 lutego 2016 r. uczniowie k. IV  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie  uczestniczyli w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik”, która znajduje się przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Zajęcia te odbyły się w ramach współpracy Gminy Węgliniec z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

„Ognik” powstał w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą „Bezpieczna+”.
Na pierwszych zajęciach prowadzonych dla uczniów naszej gminy, Gminę Węgliniec reprezentował Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca Waldemar Błauciak.
W obiekcie szkoleniowym, st. kpt. Hubert Jarosz przeprowadził z uczniami zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego. Uczniowie po przejściu całej ścieżki edukacyjnej poznali m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznej ewakuacji oraz działania czujki dymu i czadu.
Celem przeprowadzonych zajęć była poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych, a także rozwijanie ich umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
A. Kołodziej
Share.

About Author