Przywitaliśmy nową Szkołę im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich

0

W dniu 15 maja 2016 r. delegacja 6 uczniów i 3 nauczycieli Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie wraz ze sztandarem brała udział w niezwykłej uroczystości kresowo-patriotycznej w Żarkach Wielkich (w miejscowości oddalonej od Ruszowa 55 km – Gmina Trzebiel).

W tym dniu braliśmy udział:

  • we Mszy św., celebrowanej przez Biskupa, gdzie m.in. poświęcono sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich;
  • w odsłonięciu i poświęceniu Pomnika Żołnierza Polskiego;
  • w uroczystości Nadania Imienia Szkole „Orląt Lwowskich” i przekazania sztandaru.

Każda z tych uroczystości stanowiła odrębną część, jednak połączone były przede wszystkim: pamięcią o Kresach, Orlętami Lwowskimi, bohaterstwem żołnierzy polskich oraz głębokim patriotyzmem. Głównym organizatorem był Pan Józef Tarniowy- Prezes Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach, który organizuje wiele kresowych przedsięwzięć, m.in. coroczny Festiwal Kresowy „Bałakanie” w Żarach.

Byliśmy niezwykle dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu, ale przede wszystkim z tego, że byliśmy tam „Orlętami” – doświadczonymi i z dużym dorobkiem. Podczas uroczystości złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicze pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, a także złożyliśmy gratulacje na ręce Pani Dyrektor oraz upominki dla szkoły. Nawiązaliśmy także współpracę z Orlętami z Żarek Wielkich i ustaliliśmy wspólne przedsięwzięcia. Cieszymy się, że Szkoła „z naszej rodziny Orląt” jest tak blisko nas.

Share.

About Author

Dyrektor Zespołu Szkół w Ruszowie.