Teatralne potyczki w Zgorzelcu

0

Tradycją w naszej szkole stały się cykliczne wyjazdy do teatru, a przez to dbałość o obcowanie młodzieży z kulturą żywego słowa. Dzięki wieloletniej współpracy z Narodowym Teatrem Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia czterdzieścioro uczniów klas 1-2 Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie mogło darmowo uczestniczyć w spektaklu pt. „Teatralne potyczki” prezentowanym w kwietniu 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Akcja sztuki dzieje się współcześnie, w jednym z większych miast, gdzie zespół aktorski przygotowuje się do kolejnej premiery „Hamleta”. Podczas gorączkowej próby generalnej pojawia się wiadomość o bliskiej wizycie słynnego reżysera poszukującego nowych twarzy. Przed aktorami otwiera się szansa zrobienia kariery. Wielkie nadzieje mieszają się z szarą rzeczywistością.

Widz obserwuje akcję toczącą się na dwóch planach: na scenie, gdzie ma szansę podziwiać kunszt gry aktorskiej, ale także w garderobie, dzięki czemu dowiaduje się o relacjach zachodzących między aktorami, ich marzeniach, ambicjach, obawach.

W spektaklu wykorzystano fragmenty znanych utworów literackich, tj. „Antygony” Sofoklesa, „Balladyny” J. Słowackiego, „Ślubów panieńskich” A. Fredry, „Wesela” S. Wyspiańskiego, „Hamleta” W. Szekspira, „Świętoszka” Moliera, „Tanga” S. Mrożka, „Ody do młodości” A. Mickiewicza, „Kartoteki” T. Różewicza.

Sztuka porusza ważną kwestię roli teatru we współczesnym świecie. Czy teatr powinien zmieniać się, podążając za rozwojem techniki i cywilizacji, dostosowywać swoją formę do wymogów współczesnego widza? Czy wręcz odwrotnie – powinien być, jak przez ponad dwa tysiące lat, niezmienny – być miejscem, które od wieków służy człowiekowi pomocą w odnalezieniu własnego, prawdziwego „ja”?

Dziękuję pani dyrektor Irenie Droś za zorganizowanie nieodpłatnego dojazdu, dzięki czemu uczniowie nie ponieśli żadnych kosztów związanych z wyjazdem.

Ewelina Grzelakowska

Share.

About Author