Stwórz relację doskonałą

0

Naprawdę dobre relacje, zarówno te prywatne, jak i budowane na gruncie zawodowym, opierają się na lojalności. A tej nie można kupić. Ponad to lojalność jest nierozerwalnie złączona z uczciwością. I jakością. Powtarzalny poziom oczekiwanej jakości oferty i obsługi klienta pozwala zbudować relacje oparte na lojalności i zaufaniu. Ale konkretnie, jak takie relacje stworzyć i utrzymać? Odpowiadamy – CRM.

Czy lojalność, jako wartość sama w sobie, wystarczy?

Otóż nie. O lojalności należy myśleć i mówić w zdecydowanie szerszym kontekście. Przede wszystkim w kontekście relacji. Ludzie oczywiście potrafią i chcą budować pozytywne relacje. Pojawia się jednak pytanie, jakie okoliczności i uwarunkowania wpływają na chęć budowania relacji, kiedy klient jest gotowy zaufać Twojej firmie. CRM, jako nowoczesny, informatyczny system zarządzania relacjami z klientami, pomaga wychwycić owe, często bardzo subtelne momenty i czynniki determinujące.

Jakość – krok pierwszy do lojalności i pozytywnych relacji

Z całą pewnością jakość oferowanego produktu w znakomitej większości decyduje o sile i kierunku budowanych relacji klient – firma. Zaufanie do produktu generuje powtarzalność zainteresowania ofertą. Niezmienna, gwarantowana jakość to swoista obietnica, że klient, który wrócił raz, wróci i kolejny, że będzie wciąż wracał. I zaufa jakości, jaką oferujesz. Możliwości, jakie daje CRM w temacie analiz kierunków i natężania aktywności zakupowej klientów, pozwala wnioskować na temat zadowolenia klientów płynącego z otrzymywanej jakości.

Jak zatem zbudować wartościową relację opartą na lojalności i zaufaniu?

Zgromadzenie wyczerpujących informacji kompleksowo traktujących o potrzebach i preferencjach klientów, zawierających szczegóły dotyczące ilości dotychczas zdobytych klientów, istniejących kanałów komunikacyjnych i dystrybucyjnych, opinii kontrahentów na temat firmy, procesu współpracy i obsługi posprzedażowej, jest podstawą i punktem wyjścia do szczegółowych analiz relacji jakie buduje Twoja firma z klientami. Jak zebrać potrzebne dane? Przetwarzać je na potrzeby analityczne oraz skutecznie nimi zarządzać?

CRM w kształtowaniu i utrzymywaniu Twoich doskonałych relacji

System zarządzania relacjami z klientami to multifunkcyjne narzędzie, które pozwala przede wszystkim na:

stworzenie i aktywne wykorzystywanie bazy danych biznesowych na temat klientów Twojej firmy. Dzięki pracy w trybie online, masz dostęp do niezbędnych informacji zawsze i wszędzie, a bieżąca aktualizacja i rozszerzany zakres informacyjny pozwalają wnioskować o trendach rynkowych i kierunku wyrażanych preferencji.

–  usprawnienie procesu obsługi klienta. Pełna wiedza na temat potrzeb i oczekiwań klientów personalizuje ofertę, będąc doskonała odpowiedzią na wymagania nabywcy. Jednocześnie schematyzowanie procesów oraz poprawnie zbudowana i stale aktualizowana baza danych są źródłem informacji i podstawą działania pracowników we wszystkich realizowanych projektach.

CRM pozwala zbudować wartościowe relacje z klientami w oparciu o jakość oferowanego przez firmę produktu, jakość i kompleksowość obsługi klienta oraz zaspokajanie jego potrzeb i odpowiadanie jego wymaganiom. Skuteczne zarządzanie tymi relacjami pozwala utrzymać pozyskanych klientów, zdobyć ich zaufanie i nagradzać ich lojalność.

Stwórz doskonałą relację ze swoimi klientami – wejdź na http://www.chromecrm.com/crm/ i sprawdź, jak to zrobić!

Share.

About Author