XI Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Węglińcu

0

 

W sobotę 4 czerwca 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec strażacy reprezentujący wszystkie jednostki OSP (wybrani na walnych zebraniach) uczestniczyli w XI Zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Węglińcu.

Zjazd rozpoczął Prezes ustępującego zarządu Dh. Waldemar Błauciak a następnie przekazał dalsze prowadzenie wybranemu w wyniku głosowania przewodniczącemu zjazdu, którym został Pan Marcin Papla – Sekretarz UMiG Węgliniec. W zjeździe uczestniczył Burmistrz GiM Węgliniec – Stanisław Mikołajczyk, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł.bryg. Wiesław Wypych ora Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Dh. Grzegorz Fleszar.

Strażacy zdecydowali, że wszystkie głosowania podczas zjazdu będą odbywały się w sposób jawny. Sprawozdanie z pięcioletniej kadencji złożył zebranym Dh. Janusz Droś – Komendant Gminny oraz Dh. Waldemar Błauciak – Prezes. W okresie minionych pięciu lat nastąpił bardzo zdecydowanie wzrost poziomu wyszkolenia członków OSP oraz ilość osób uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Zmodernizowano i wyremontowano remizy OSP w Czerwonej Wodzie i Jagodzinie a w trzech pozostałych przeprowadzono bieżące konserwacje i naprawy. Zakupiono dwa nowe lekkie samochody pożarnicze z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej (Ford Transit – Cz. Woda i Toyota Hilux – Ruszów) oraz dzięki staraniom zarządu OSP w Jagodzinie pozyskano używany samochód Polonez a zarządu OSP Węgliniec samochód IVECO (użyczenie z KP PSP Zgorzelec). Strażacy wzbogacili swoje wyposażenie techniczne m.in. o 10 aparatów powietrznych, średni zestaw narzędzi hydraulicznych, hydrauliczne rozpieracze kolumnowe, pilarki do drewna, motopompy przenośne, turbowentylatory, drabiny, radiotelefony, defibrylator jak również środki ochrony indywidualnej tj. ubrania specjalne, hełmy, buty, rękawice, kominiarki.

Rozwój jednostek nastąpił dzięki bardzo dobrej współpracy strażaków – ochotników z władzami samorządowymi i radą miejską. Zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej Gminy Węgliniec byłego Burmistrza A. Kutrowskiego oraz obecnego S. Mikołajczyka przyniosło efekt w postaci blisko 160 osobowej armii dobrze wyszkolonych i wyposażonych strażaków gotowych nieść pomoc naszym mieszkańcom o każdej porze przez 365 dni w roku. Strażacy szkolą swoich następców. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają przy OSP Cz. Woda, Węgliniec i Ruszów, a także w Jagodzinie i Starym Węglińcu.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat najwięcej wyjazdów do działań ratowniczo – gaśniczych mieli strażacy z OSP Węgliniec tj. 608 (rok 2011 – 133, rok  2012 – 88, rok 2013 – 109, rok 2014 – 95, rok 2015 – 183) następnie OSP Ruszów – 311 , OSP Czerwona Woda – 276, OSP Jagodzin – 138 i OSP Stary Węgliniec – 76. Łącznie na przestrzeni ostatnich pięciu lat wszystkie jednostki wyjechały alarmowo do działań ratowniczych 1409 razy . Zaproszeni goście tj. Burmistrz S. Mikolajczyk oraz Komendant Powiatowy PSP W. Wypych podziękowali strażakom za bardzo duże zaangażowanie  w ochronę przeciwpożarową gminy i powiatu, udział w wielu bardzo różnorodnych, często bardzo trudnych i niebezpiecznych działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz stałe podnoszenie poziomu wyposażenia technicznego oraz specjalistycznego wyszkolenia strażaków – ochotników.

Po złożeniu sprawozdań z pracy zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez  Dh. Radosława Flinika strażacy w głosowaniu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Podczas zjazdu pracowały komisje mandatowa, wyborcza, uchwał i wniosków oraz skrutacyjna, zgodnie z procedurą przystąpiono do wyboru i zatwierdzenia składu ZOMG ZOSP RP  oraz Komisji Rewizyjnej w Węglińcu jak również 2 przedstawicieli i 1 delegata do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Zgorzelcu.

Skład Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Węglińcu przedstawia się następująco:

 1. Prezes – Dh. Waldemar Błauciak (Czerwona Woda)
 2. Wiceprezes – Dh. Krzysztof Pańkow (Węgliniec)
 3. Komendant Gminny – Dh. Janusz Droś (Ruszów)
 4. Sekretarz – Dh. Łukasz Kocot (Stary Węgliniec)
 5. Skarbnik – Dh. Krzysztof Magda (Jagodzin)
 6. Członek zarządu – Dh. Marcin Papla (UMiG Węgliniec)
 7. Członek zarządu – Dh. Jan Grześków (Czerwona Woda)
 8. Członek zarządu – Dh. Rafał Mesjasz (Ruszów)
 9. Członek zarządu – Dh. Łukasz Pańków (Węgliniec)
 10. Członek zarządu – Dh. Jarosław Papla (Czerwona Woda)
 11. Członek zarządu – Dh. Zbigniew Tyranowski (Jagodzin)

Skład Komisji Rewizyjnej ZOMG ZOSP RP w Węglińcu przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący – Dh. Radosław Flinik (Węgliniec)
 2. Członek – Dh. Andrzej Mazurkiewicz (Stary Węgliniec)
 3. Członek komisji – Dh. Szymom Mikołajczyk (Jagodzin)

Przedstawiciele (członkowie po zatwierdzeniu na zjeździe powiatowym) Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Zgorzelcu.

 1. Dh. Waldemar Błauciak (Czerwona Woda)
 2. Dh. Zbigniew Tyranowski (Jagodzin)
 3. Dh. Łukasz Pańków (Węgliniec delegat)

XI Zjazd ZOMG ZOSP RP w Węglińcu był bardzo dobrze przygotowany przez ustępujący zarząd a obrady przebiegły bardzo sprawnie i w przyjacielskiej atmosferze.

Życzymy nowo wybranym władzom strażackim wytrwałości na najbliższe pięć lat kadencji oraz zaangażowania w ochronę przeciwpożarową Gminy i Miasta Węgliniec.

J. Droś – Komendant Gminny

J. Wilk – Foto

Share.

About Author