Koniec Straży Miejskiej w Węglińcu

0
Toczące się od kilku miesięcy, a właściwie od początku roku dyskusje i rozważania o celowości funkcjonowania Straż Miejskiej Węglińca, znalazły swój finał na sesji w dniu 28 czerwca bieżącego roku. Na wniosek Burmistrza, Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę rozwiązującą Straż Miejską z dniem 31.07.2016 roku.

Straż Miejska Węglińca w aktualnej formie funkcjonowała w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu od dnia 1 stycznia 2013 roku. Poprzednio od maja 2009 roku funkcjonowała wspólna Straż Miejska Węglińca i Pieńska.
Od dnia 1 stycznia 2016 roku Straż Miejska Węglińca utraciła uprawnienia do nakładania mandatów przy użyciu urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru”, co skutkowało utratą tego źródła dochodu oraz zmniejszyło zakres obowiązków strażników. W poprzednich latach wpływy należności z mandatów wystawionych przez strażników wynosiły odpowiednio: 55.970,- zł w 2013 r., 57.370,- zł w 2014 r. oraz 29.021,- zł w 2015 r.
W budżecie na 2016 rok na utrzymanie Straży Miejskiej Węglińca zaplanowano 125.798 zł, kwota ta obejmuje wszystkie koszty funkcjonowania: płace dwóch strażników, koszty utrzymania i eksploatacji samochodu, koszty umundurowania i koszty administracyjne.
Aktualnie w ramach posiadanych środków finansowych Gmina Węgliniec może utrzymać tylko półtora etatu dla strażników miejskich. Taki wymiar zatrudnienia dla dwóch osób bardzo utrudnia organizację partoli przy konieczności wykonywania w tym samym czasie innych obowiązków przez drugą osobę lub podczas jej nieobecności. Na zwiększenie stanu etatowego i związanego z tym większych wydatków budżetu gminy nie stać.
Podobną decyzję podjęła Gmina Pieńsk w 2012 roku, która zrezygnowała ze wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Węgliniec przede wszystkim ze względów finansowych. Względy  finansowe i radykalne ograniczenie uprawnień strażników przesądzają o konieczności rozwiązania w obecnej chwili Straży Miejskiej.
Kluczowym w tej sytuacji jest fakt, iż po rozwiązaniu w chwili obecnej Straży Miejskiej Węglińca pracujący w niej strażnicy nie utracą zatrudnienia czy też źródła utrzymania rodziny. Dotyczy to przede wszystkim strażniczki, która zostanie przeniesiona na stanowisko urzędnicze po odchodzącym na emeryturę pracowniku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.
W najbliższym czasie tak dogodnego momentu do podjęcia radykalnych decyzji dotyczących losów Straży Miejskiej Węglińca nie będzie, stąd po raz drugi w historii samorządu Gminy Węgliniec, Straż Miejska Węglińca została zlikwidowana.
Burmistrz Stanisław Mikołajczyk
Share.

About Author