Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Sprawdź, co Ci się należy

0

Zgodnie ze statystykami dotyczącymi wypadków drogowych prowadzonymi przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, codziennie w wypadkach drogowych rannych zostaje około 100 osób. Statystyki policyjne wskazują natomiast, że codziennie na polskich drogach giną średnio 3 osoby. Te liczby wskazują, że liczba poszkodowanych w wypadkach drogowych i, szerzej, komunikacyjnych, jest ogromna. Jeśli i Ty, lub ktoś z Twoich bliskich, byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, możesz ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić.

Kim jest osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym?

Uczestnik wypadku drogowego to nie tylko kierowca i pasażer samochodu biorącego udział w zdarzeniu. To także pieszy, rowerzysta i motocyklista. Natomiast poszkodowanym jest ten, który uczestniczył w zdarzeniu, lecz nie był jego sprawcą, a także osoba, która w zdarzeniu straciła członka rodziny, który nie był sprawcą wypadku.

Skąd pochodzi należne poszkodowanemu odszkodowanie?

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci z tego tytułu odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Nawet jeśli nie dochowałeś należytego obowiązku zapięcia pasów lub założenia kasku, odszkodowanie wciąż Ci przysługuje. Co więcej, masz prawo do zgłoszenia ubezpieczycielowi wypadku w każdym terminie, nawet jeśli leczenie, będące następstwem wypadku wciąż jest kontynuowane, a postepowanie karne nie zostało rozstrzygnięte.

Co jeśli sprawca wypadku nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia i nie został zidentyfikowany?

Jeśli brak jest polisy OC sprawcy wypadku, odszkodowanie wypłacone zostaje z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie może pomóc Ci w powrocie do zdrowia i normalnego funkcjonowania

Każdy wypadek komunikacyjny rodzi niewyobrażalną traumę, godzi w nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, często także wymaga ogromnego nakładu czasu i pieniędzy, aby możliwy był nasz powrót do zdrowia i codziennej sprawności. Koszt zakupu niezbędnych leków, opatrunków, często także protez, koszt leczenie szpitalnego i rehabilitacji, koszt dodatkowych wizyt lekarskich i pielęgniarskich – to wszystko to jedynie mała część ogromu wydatków, na jakie narażona jest osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Uzyskane odszkodowanie ma służyć miedzy innymi pokryciu kosztów związanych z powrotem do zdrowia.

Bardzo często wypadek drogowy, to także utrata dalszej możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Taka sytuacja skutkuje koniecznością starania się o rentę. Renta jest także rozwiązaniem w przypadku, gdy mozliwość pracy zarobkowej traci ktoś, kto musi przyjąć na siebie obowiązek stałej opieki nad osobą poszkodowaną w wypadku.

Wszystkie te działania to niezwykle trudne przedsięwzięcie dla kogoś, kto walczy o swoje zdrowie. To także dramatyczna droga dla bliskich osoby, która została poszkodowana w wypadku. W takiej sytuacji warto powierzyć swoje sprawy profesjonalistom. Wejdź na http://www.kompensja.pl/ i pozwól, by ktoś pomógł Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania.  

Share.

About Author