Nowy most kolejowy Bielawa Dolna – Horka usprawni transport towarów

0

Nowy most kolejowy Bielawa Dolna – Horka na międzynarodowej trasie z Polski do Niemiec od 11 grudnia zapewni dwa razy szybszy przejazd większej liczbie pociągów i możliwość transportu cięższych ładunków. Inwestycja warta 23 mln zł istotnie poprawi jakość połączeń Wschód – Zachód.

Most Bielawa Dolna – Horka istotnie poprawia sprawność i bezpieczeństwo przewozów kolejowych na styku polskiej i niemieckiej sieci kolejowej oraz usprawnia połączenia na osi Wschód – Zachód. To sprawniejszy przewóz ładunków dla przewoźników towarowych i krótsza i bardziej komfortowa podróż dla pasażerów.

Nowa przeprawa nad Nysą Łużycką ma blisko 160 metrów, tj. o 23 metry więcej, niż poprzednia. Zapewni przejazd pociągów po dwóch torach, ponad dwukrotnie szybciej – nie 50 km/h lecz 120 km/h. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększyły również nośność obiektu, czyli składy będą mogły wozić cięższe ładunki. Tory na nowym moście, podobnie jak zmodernizowana linia E 30, zostaną zelektryfikowane. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów pomiędzy granicznymi stacjami – Węglińcem i Horką zapewnią nowoczesne urządzenia automatyki i telekomunikacji. Zadbano również o ochronę środowiska. Konstrukcja toru zapewni cichy przejazd pociągu, a montaż zabezpieczeń ograniczy zanieczyszczenia wody odprowadzanej z mostu.

Koszt realizowanego projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja” wynosi około 23 mln zł (brutto), z czego prawie 10 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dobre połączenia międzynarodowe 

Zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budowa mostu nad Nysą Łużycką prowadzona była równolegle z rozbudową i elektryfikacją linii Knappenrode – Horka – granica państwa przez DB Netz AG, niemieckiego zarządcę infrastruktury kolejowej. Oba projekty toczą się dzięki dobrej współpracy zarządców infrastruktury kolejowej: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz DB Netz AG.

Nowy most i wcześniejsza modernizacja lini E 30 Opole – Wrocław – Węgliniec – granica państwa oraz prowadzona elektryfikacja linii po stronie niemieckiej stworzą nowe możliwości dla transportu kolejowego między sąsiednimi krajami.

Most zlokalizowany jest w jednym z najważniejszych dla ruchu towarowego i pasażerskiego europejskich korytarzy. Przez most ten przebiegają ważne szlaki kolejowe o znaczeniu międzynarodowym: linia AGC/AGTC C-E 30, która wchodzi również w skład europejskiego układu TEN-T oraz stanowi odgałęzienie Kolejowego Korytarza Towarowego nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie, jak również wchodzi w skład tzw. Paneuropejskiego Korytarza nr III, który wykraczając poza zewnętrzne granice Unii Europejskiej zaliczany jest również do sieci najważniejszych korytarzy w komunikacji kolejowej między Europą a Azją.

Realizacja inwestycji przebudowy mostu Bielawa Dolna – Horka na Nysie Łużyckiej opierała się na dobrej i efektywnej współpracy pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej w obu państwach.

Źródło: PKP PLK

Share.

About Author