Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Węgliniec

0

W dniu 28 stycznia w sali Węglinieckiego Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
W tym roku strażaków z Węglińca zaszczycili swoją obecnością: Pan Mariusz Wieczorek- Wice Starosta Zgorzelecki, Pan Stanisław Mikołajczyk Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Pan Waldemar Błauciak Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, Pan st. kpt Artur Czułajewski Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Pan Janusz Droś Komendant Gminny ZOSP RP w Węglińcu, Pan Marek Wawrzynek Radny Rady Miejskiej Węglińca, Pan Marcin Papla Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz przedstawiciele Zarządów jednostek OSP z Gminy Węgliniec.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z roku ubiegłego oraz zamierzenia na rok bieżący. Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. Na koniec po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP.

Podczas zebrania głos zabierali zaproszeni goście wyrażając swoją pełną aprobatę dla naszych działań i kierunku rozwoju.

Zamierzenia na rok 2017 skupiają się przede wszystkim wokół remizy OSP Węgliniec. Wynika to z faktu, że w połowie 2016 roku udało się sfinalizować przekazanie budynku z rąk Wojewody Dolnośląskiego na rzecz Gminy i Miasta Węgliniec. Wykluczyło to pewną niepewność inwestycji i ponoszonych kosztów obiektu.
Budynek remizy leży w centrum miasta niedaleko Parku Miejskiego, przylega bezpośrednio do Placu Wolności, na którym odbywa się większość wydarzeń kulturalnych w Węglińcu. To sprawia, że jest niejako wizytówką naszej miejscowości. Jednym z celów jest więc kapitalny remont oraz poprawa estetyki terenu poprzez wymianę ogrodzenia, wymianę nawierzchni i lepsze zagospodarowanie terenów zielonych.
Zamierzenia na rok 2017 zakładają również poprawę bezpieczeństwa poprzez włączenie się w transgraniczny projekt unijny umożliwiający zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Wynika to z dużego obciążenia ochroną przeciwpożarową naszej jednostki, na co wpływa usytuowanie w centrum gminy i znaczna odległość od jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.

Ważnym punktem zebrania było przemówienie Pana Burmistrza, który wyraził chęć pomocy w realizacji celów.
Po zebraniu strażacy oraz zaproszeni goście wraz partnerkami uczestniczyli w Balu Strażaka, który okazał się dużym sukcesem.

Bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Zebrania Sprawozdawczego oraz Balu Strażaka. Dziękuje Pani Izabeli Uśpieńskiej-Domagała za bezpłatne użyczenie sali Węglinieckiego Centrum Kultury, Paniom Krystynie i Zofii za niesamowitą stronę kulinarną naszego balu i wspaniałe udekorowanie stołów do zebrania, ekipie „Chłopaki do wzięcia” czyli Tomaszowi Garbarczyk i Markowi Pańków za bezpłatne przygotowanie Balu od strony audio-wizualnej, wszystkim żonom oraz partnerkom naszych strażaków za przygotowanie ciast i potraw.

Bez tak dużego zaangażowania dużej grupy osób atmosfera na pewno nie byłaby tak wspaniała!

Łukasz Pańków
Prezes OSP Węgliniec

fot. facebook OSP Węgliniec

Share.

About Author