Program wymiany pieców – czas na złożenie deklaracji

0

Do 31 sierpnia 2017 r. mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec mają czas na złożenie deklaracji zamiaru wymiany pieca, która będzie decydowała o dofinansowaniu. Szczegóły oraz dokumenty do pobrania poniżej.

Informuję, iż w dniu 25.07.2017 r. Rada Miejska Węglińca podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Węgliniec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zgodnie z treścią uchwały udział w programie rozpoczyna się od złożenia deklaracji zawierającej zgłoszenie zamiaru wymiany przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne ogrzewanie przyjazne środowisku. Złożona deklaracja wraz z załącznikami będzie podstawą do podstawą do ubiegania się o dofinansowanie kosztów realizacji zadania wymiany źródła ciepła na nowe. Na złożenie deklaracji mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec mają czas do 31 sierpnia 2017 r.

Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie części kosztów wymiany pieców i kotłów starej generacji na ogrzewanie ekologiczne, poniesionych od 1 lipca 2017 roku. Warunkiem ubiegania się o częściowy zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji, której druk jest dostępny na stronie internetowej www.wegliniec.pl, w zakładce -WYMIANA PIECÓW oraz po jej przekazaniu – u Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Złożone przez mieszkańców deklaracje będą podstawą do wystąpienia przez Gminę Węgliniec do WFOŚiGW we Wrocławiu o udzielenie pożyczki celowej na pokrycie części kosztów wymiany pieców wynikających z programu. Deklaracje o udzielenie dotacji muszą być sporządzone na udostępnionym przez urząd druku, a po uzyskaniu zapewnienia finansowania przez WFOŚiGW w ramach programu wymiany pieców Gmina Węgliniec wystąpi do mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć ubiegania się o refundację, o złożenie kompletnego wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowania przyjętym przez Radę Miejską Węglińca.

Deklaracje winny być złożone w tut. urzędzie lub u Sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Do pobrania:

Share.

About Author