Elektryfikacja linii Węgliniec-Zgorzelec już w 2019r.

0

W 2019 r. cała trasa E 30, od Zgorzelca do Przemyśla, będzie zelektryfikowana. To – szczególnie na Dolnym Śląsku, skrócenie czasu przejazdu oraz lepsze warunki dla przewozów pasażerskich i towarowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę na elektryfikację linii z Węglińca do Zgorzelca.

Wartość podpisanej dziś przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na elektryfikację 27 km linii kolejowej Węgliniec – Zgorzelec to 33,1 mln zł netto. Umowa  będzie realizowana w formule „projektuj i buduj” i zakończy się na początku 2019 r.

Inwestycja PLK stworzy nowe możliwości dla przewozów regionalnych i dalekobieżnych. Usprawni ruch towarowy w województwie i w południowo – zachodniej części Polski. Projekt realnie wpłynie na lepsze warunki rozwoju mieszkańców i gospodarki – mówi Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.

Inwestycja PLK pozwoli na skrócenie czasu przejazdu, m.in. dzięki wyeliminowaniu w Węglińcu zmiany lokomotyw elektrycznych na spalinowe. Poprawi się przepustowość linii, co stworzy nowe możliwości dla przewozów regionalnych i dalekobieżnych. Elektryfikacja pozwoli także na usprawnienie ruchu towarowego w południowo – zachodniej części Polski. Przewozy towarowe staną się sprawniejsze i szybsze, tym samym bardziej konkurencyjne względem drogowych.

Po inwestycji na odcinku Węgliniec – Zgorzelec, międzynarodowa trasa E 30 od wschodniej do zachodniej granicy Polski będzie w pełni zelektryfikowana. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2023 r. zelektryfikują m.in. trasy Ocice- Rzeszów, Lublin – Stalowa Wola, Ełk – Korsze, Szczecin – granica państwa. Dzięki temu poprawi się komunikacja kolejowa w regionach i pomiędzy województwami. – mówi Arnold Bresch z Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Oprócz umowy Węgliniec – Zgorzelec na budowę sieci trakcyjnej za 33,1 mln zł netto, w sierpniu i wrześniu 2017 r. – PLK zawarła z PKP Energetyka S.A. umowy wartości 13,6 mln zł, na budowę dwóch podstacji trakcyjnych w Pieńsku i Zgorzelcu oraz modernizację podstacji w Zgorzelcu. Zapewni to odpowiednie zasilanie dla nowo – elektryfikowanego odcinka Węgliniec – Zgorzelec.

Projekt „Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec” realizowany jest z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Wartość całego projektu szacowana jest na ok. 70 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85 %. 


Coraz lepsze podróże koleją na Dolnym Śląsku

Zelektryfikowana trasa Węgliniec – Zgorzelec to kolejne przedsięwzięcie z Krajowego Programu Kolejowego realizowane na Dolnym Śląsku. PLK podpisały w ostatnich miesiącach umowy na modernizację linii Legnica – Rudna Gwizdanów (190 mln zł) i odcinka Zduny – Grabowno Wielkie (113 mln zł) oraz na przebudowę 2. stacji Wałbrzych Szczawienko i Świebodzice i budowę zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście (78 mln zł).

Elektryfikacja odcinka Węgliniec – Zgorzelec oraz wcześniejsza modernizacja linii E 30 Opole – Wrocław – Węgliniec stworzą jeszcze lepsze możliwości dla transportu pasażerskiego i towarowego oraz poprawią jakość połączeń ze wschodu za zachód Polski.


PLK elektryfikują linie kolejowe 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2023 r. poza odcinkiem Węgliniec – Zgorzelec elektryfikują m.in. trasy Ocice – Rzeszów, Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Ełk – Korsze czy Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow). Zaplanowane w Krajowym Programie Kolejowym elektryfikacje linii sprawią, że podróże koleją po Polsce będą jeszcze szybsze i wygodniejsze. Poprawi się komunikacja kolejowa w regionach i pomiędzy województwami.

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239

Share.

About Author