Konsultacje do rozkładu jazdy pociągów 2018/2019

0

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna kolejną edycję konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy pociągów, który obowiązywał będzie od 9 grudnia 2018 roku.

UMWD czeka na zgłoszenia w dniach od 22 stycznia do 4 lutego 2018 roku.

Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu, na nasz adres e-mail: kontakt.koleje@dolnyslask.pl

W tytule e-maila prosimy napisać: „Konsultacje społeczne RJP 2018/2019”

Z uwagi na terminarz prac nad przygotowaniem oferty oraz konstrukcją rocznego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019, formularze nadesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą mogły być rozpatrzone w ramach konsultacji.

Informujemy również, iż nie będą rozpatrywane wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości);
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

Nadmieniamy również, iż na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby ilość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury i jej stan, możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami na liniach stycznych z innymi województwami.

Pragniemy również dodać, że z uwagi na procedury związane z przygotowaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź przekroczy zwyczajowy, miesięczny termin. Zapewniamy jednak, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przesłana do Państwa e-mailem.

Zapraszamy do aktywnego udziału!!!

Formularz do pobrania: Formularz-RJP2018-2019.docx

Źródło: UMWD

Share.

About Author