Bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach

0

W lasach na obszarze całego kraju a szczególnie Borów Dolnośląskich od kilkunastu dni utrzymuje się bardzo duże zagrożenie pożarowe i obowiązuje najwyższy tj. 3 stopień zagrożenia pożarowego lasu.

W dniu dzisiejszym na terenie Nadleśnictwa Ruszów wilgotność ścióły leśnej o godzinie 13:00 wynosiła zaledwie 6,8 procent. Leśnicy i strażacy przypominają, że stałym zakazem wstępu objęte są uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i nasienne, ostoje zwierzyny  a ruch pojazdem silnikowym lub motorowerem dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój na drogach  udostępnionych do ruchu dozwolony jest wyłącznie w miejscach oznakowanych.

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenia papierosów (dozwolone jest wyłącznie na drogach i wyznaczonych miejscach o glebie mineralnej).

W przypadku zauważonego pożaru należy: ocenić wielkość pożaru, natychmiast powiadomić straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub służby leśne oraz jeżeli jest to możliwe dokładnie określić miejsce pożaru np. pozycję odczytaną z GPS i udać się na drogę dojazdową do lasu i oczekiwać na jednostkę straży pożarnej lub służby leśne aby wskazać drogę dojazdową do miejsca pożaru.

J. Droś – Nadleśnictwo Ruszów

Share.

About Author