I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej

0

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Komisarz Wyborczy Michał Chudzik zwołuje I sesję Rady Miejskiej Węglińca na dzień 17 listopada 2018 roku na godz. 08:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 3 (II piętro, pok. nr 25).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  • Zgłoszenie kandydatów
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Wyjaśnienie zasad głosowania.
  • Przeprowadzenie głosowania.
 7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  • Zgłoszenie kandydatów
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Wyjaśnienie zasad głosowania.
  • Przeprowadzenie głosowania.
 9. Przyjęcie składu osobowego komisji stałych.
 10. Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady.
 11. Przyjęcie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego.
 12. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego.
 13. Sprawozdanie Burmistrza o stanie gminy.
 14. Zamknięcie sesji.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author