Ćwiczenia – ewakuacja uczniów i pracowników szkoły

0

W pierwszym dniu wiosny tj. 21 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Ruszowie przeprowadzono ćwiczenia – trening w ewakuacji uczniów i pracowników szkoły na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Po ogłoszeniu alarmu ewakuację przeprowadza się pod nadzorem nauczycieli i pracowników szkoły wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne. Podstawową zasadą jest kierowanie się do najbliższego wyjścia, które w danej chwili jest bezpieczne. Jest to uzależnione od miejsca powstania zagrożenia i kierunku jego rozwoju. Uczniowie pod opieką nauczycieli bezpiecznie opuścili szkołę i udali się do ustalonego i wyznaczonego miejsca zbiórki tj. na plac apelowy.

Strażacy z OSP Ruszów którzy przybyli na teren szkoły zostali poinformowani przez dyrektora szkoły, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zostali ewakuowani a pożar jest w klasie na drugim piętrze. Strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej. Ćwiczenia mają na celu zapoznaniu uczniów i pracowników szkoły z obowiązującymi w szkole procedurami na wypadek ogłoszenia alarmu. Ewakuacja przebiegła sprawnie a uczniowie mieli okazję zapoznania się z wyposażeniem samochodu pożarniczego naszych strażaków.

J. Droś – OSP Ruszów

Foto J. Wilk, 0SP Ruszów

Share.

About Author