Szansa na fotoradar w Starym Węglińcu

0

Koordynator Delegatury Południowo Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego poinformował, że pracownicy delegatury dokonali oceny proponowanych lokalizacji urządzeń rejestrujących oraz analizy danych statystycznych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego otrzymanej z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i na podstawie ww. dokumentów (…) informuje, że zebrany materiał dotyczący lokalizacji urządzenia w Starym Węglińcu dał podstawę do wpisania ww. rejonu do wykazu wniosków dot. realizacji projektu pn. Zwiększanie skuteczności i efektywności Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym”. Obecnie GITD oczekuje na analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego, która wskaże lokalizacje, które w pierwszej kolejności wymagać będą instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego.

W kwestii drugiej lokalizacji mianowicie miejscowości Ruszów przeprowadzone analizy i materiał statystyczny przekazany przez KPP w Zgorzelcu nie dały podstaw obecnie do włączenia ww. lokalizacji do Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, nie mniej jednak wniosek o instalacje urządzenia został ujęty w wykazie wniosków w GITD, a ponowne rozpatrzenie nastąpi w przypadku rozbudowy ww. systemu.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author