Zmiana decyzji w sprawie podwyżek za wywóz śmieci

0

Informujemy, właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Węgliniec, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dniem 1 listopada 2019 r.nie ulegną zmianie, jak informowaliśmy wcześniej.

Nowe stawki zostały ustalone na wyższym poziomie Uchwałą 157/XIII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 września 2019 r. jednakże w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i związanymi z tym wątpliwościami proceduralnymi nie zostają wprowadzone w terminie od 1 listopada br.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej choć niejednomyślnie wydało negatywną opinię, co to zaproponowanych zmian stawek, nie ze względu na ich wysokość, a niezgodność z zapisami zmienionej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, choć na dostosowanie do nowych przepisów gminnych regulaminów ustawodawca dał czas gminom do sierpnia przyszłego roku.

Gmina złożyła odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego jednakże na dzień dzisiejszy wiemy, że podjęta uchwała o wzroście stawek za odbiór odpadów komunalnych nie będzie rodzić skutków prawnych.

Prosimy zatem wszystkich mieszkańców aby dokonywali wpłat za odbiór odpadów komunalnych w dotychczasowej wysokości tj:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  1. 13,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów + własny kompostownik do gromadzenia w nim bioodpadów i odpadów zielonych,
  2. 14,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
  3. 24,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

  1. 23,00 zł za pojemnik 60 l,
  2. 45,00 zł za pojemnik 110 l.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieselektywnej zbiórki    odpadów:

  1. 37,00 zł za pojemnik 60 l,
  2. 76,00 zł za pojemnik 110 l.

 Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

  1. 76,00 zł za rok od domku letniskowego – w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
  2. 45,00 zł za rok od domku letniskowego – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

System gospodarki odpadami w naszej gminie ze względu na nierzetelną segregację prowadzoną przez mieszkańców, wzrost cen za przyjęcie odpadów, oraz wzrost kosztów transportu nie równoważy się to znaczy, że gmina wydaje więcej środków, niż otrzymuje z opłat za odbiór odpadów. Dlatego też w najbliższym czasie trzeba się przygotować na wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku złożenia deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stawkami które miały obowiązywać od 01.11.2019r. nie ma konieczności składania korekty deklaracji w przypadku gdy zmiana ma dotyczy tylko stawki.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author