Zebranie sprawozdawcze za rok 2019 członków OSP Ruszów

0

W niedzielę 9 lutego 2020 r. w remizie OSP w Ruszowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Jednostka stanowi podstawowe zabezpieczenie północnej części powiatu zgorzeleckiego z uwagi na daleki dojazd JRG PSP w Zgorzelcu. Aktualnie w jednostce 31 członków jest uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych ( w tym 2 panie).

Ruszowscy strażacy w roku 2019 uczestniczyli w 59 działaniach ratowniczych, tj. 25 pożarach, 32 miejscowych zagrożeniach i 2 alarmach fałszywych. Łącznie w działaniach ratowniczych wzięło udział 24 strażaków (najwięcej wyjazdów Sebastian Kurzawa – 39). Statystycznie udział wzięło 331 strażaków co daje obsadę 5,61 osoby na jeden wyjazd – jest to bardzo dobry wynik i świadczy o wysokiej gotowości bojowej jednostki. Dodatkowo na przestrzeni całego roku dostarczano do wskazanych przez gminę gospodarstw w Okrąglicy i Kościelnej Wsi wodę do celów spożywczych i gospodarczych, łącznie 96 wyjazdów.

W zebraniu uczestniczyli strażacy, członkowie MDP oraz zaproszeni goście min. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński, Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński, Burmistrz GiM Węgliniec – Mariusz Wieczorek, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. Artur Czułajewski, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Zgorzelcu dh. Waldemar Błauciak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Szymon Mikołajczyk, Komendant Powiatowy PSP w Żaganiu mł. bryg. Jan Marszałek, Sołtys – M. Koza, Sekretarz GiM Węgliniec – M. Papla , Księgowa OSP – M. Stefańska oraz delegacja czeskich strażaków z Kunratic u Cvikova na czele z wójtem M. Iwanejko.

W roku ubiegłym jednostka wzbogaciła swoje wyposażenie min. węże gaśnicze, przenośny system do podawania piany gaśniczej, przenośną najaśnicę akumulatorową, parawan ochronny, detektor prądu przemiennego, odzież ochronną i wyjściową, obuwie bojowe, umundurowanie MDP, prądownicę wysokociśnieniową, wyposażenie świetlicowe oraz mobilny zestaw nagłośnienia, W części socjalnej wymieniono płytki ceramiczne na podłodze, pomalowano pomieszczenia oraz zamontowano przepływowy podgrzewacz wody 400V. W ramach prac remontowych w samochodzie Star 266 wymieniono zbiornik na wodę , który wykonano systemem gospodarczym. Samochód MAN zaliczył kosztowny serwis okresowy w autoryzowanej stacji obsługi a w sprzęcie hydraulicznym oprócz dorocznego serwisu wymieniono 2 kpl. węży.

Wizytówką jednostki jest bardzo prężna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza która to w roku sprawozdawczym zajęła II miejsce w Polsce w konkursie ,,Na Najlepszą MDP i jej opiekuna”. Drużyna i opiekunowie odebrali zaszczytne wyróżnienie w Złotym Potoku k/ Częstochowy. Młodzież uczestniczy w różnorodnych zajęciach w remizie jak również w terenie podczas wielu okolicznych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Opiekunami drużyny MDP są A. Dobrzańska i R. Mesjasz. W trakcie zebrania wręczono legitymacje nowym członkom MDP oraz podziękowania dla opiekunów drużyny młodzieżowej (A. Dobrzańska, R. Mesjasz), księgowej OSP (M. Stefańska), konserwatorowi sprzętu (Z. Dziubak), Radkowi Kettnerowi z SDH Kunratice u Cvikova i najbardziej aktywnemu strażakowi (S. Kurzawa).

Podczas dyskusji zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili poziom gotowości bojowej i wyposażenia technicznego jednostki oraz podziękowali wszystkim strażakom oraz ich rodzinom za społeczną służbę i życzyli dalszych sukcesów. Milą niespodziankę sprawił Sz. Mikołajczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego, który wręczył drużynie młodzieżowej 30 biletów do kina jako nagrodę za dobrą pracę.

Foto – J. Wilk

J. Droś – OSP Ruszów

Share.

About Author