Dotacja na przebudowę ul. Łużyckiej w Starym Węglińcu

0

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na rok 2021.

Gmina Węgliniec otrzymała dotację celową na zadanie pn.: „Stary Węgliniec droga dojazdowa do gruntów rolnych” na kwotę 105 tys. zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowana ulica Łużycka w Starym Węglińcu, na odcinku 500 metrów.
Źródło: wegliniec.pl
Share.

About Author