OSP Jagodzin podsumowała rok 2020

0

Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie podsumowała rok 2020 oraz pięcioletnią kadencję zarządu!

Jednogłośne absolutorium dla zarządu, było dosadnym potwierdzeniem zasadności kierunku rozwoju jednostki, jaki wytyczył dotychczasowy zarząd. W ciągu ostatnich pięciu lat, nasza jednostka zanotowała ogromny progres rozwojowy na różnych płaszczyznach. Nie mogłoby się to udać bez osobistego zaangażowania druhów jednostki, jak i sponsorów, instytucji oraz wszystkich osób wspierających działalność naszej jednostki! W szczególności składamy podziękowania za współpracę naszemu najważniejszemu partnerowi – Gminie i Miastu Węgliniec – wszystkim Panom i Paniom Radnym oraz Panu Burmistrzowi.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę dotychczasowego zarządu i komisji rewizyjnej, a mianowicie:

 • Prezes – Krzysztof Magda
 • Przedstawiciel do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Wiceprezes – Naczelnik – Zbigniew Tyranowski
 • Przedstawiciel do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Wiceprezes II – Piotr Kusiak, Szymon Mikołajczyk (do 2018 r.)
 • Skarbnik – Jan Piszcz
 • Sekretarz – Grzegorz Kusiak
 • Zastępca Naczelnika – Marek Łakomy
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Łukasz Więckowski
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Czekalski
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Michał Kozakiewicz

W kadencji 2021-2026 naszą jednostką będzie reprezentować następujący zarząd oraz komisja rewizyjna:

 • Prezes – Krzysztof Magda
 • Wiceprezes – Naczelnik – Zbigniew Tyranowski
 • Wiceprezes II – Łukasz Świeboda
 • Skarbnik – Jan Piszcz
 • Sekretarz – Grzegorz Kusiak
 • Zastępca Naczelnika – Marek Łakomy
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Hubert Piotrowski
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Kusiak
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Kornelia Von Mulert

Przedstawicielami do zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP zostali Szymon Mikołajczyk oraz Zbigniew Tyranowski.

Serdecznie gratulujemy wyboru! Życzymy powodzenia w realizacji kolejnych planów oraz celów, a te w tej kadencji są jednoznaczne.

Najważniejszym i priorytetowym zadaniem, będzie zakup nowego wozu strażackiego lub karosacja jednego z naszych Staruszków w jak najszybszym czasie. Nasze ponad trzydziestu-letnie pojazdy chętnie odeszłyby na emeryturę, a ilość sprzętu i wyposażenia jakie posiada jednostka, przewyższa możliwości techniczne i organizacyjno-logistyczne naszych pojazdów.

Walne zebranie jednogłośnie zobowiązało zarząd do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów z Radą Miejską oraz Burmistrzem Gminy i Miasta Węgliniec, na temat możliwości zakupu nowego pojazdu lub karosacji jednego z posiadanych.

Kolejnymi wnioskami i planowanymi zadaniami na czas kadencji zostały: Remont drugiego budynku będącego w użytkowaniu jednostki, rozpoczęcie starań o przeznaczenie pomieszczenia dla jednostki w Domu Kultury w Jagodznie z przeznaczeniem biurowo-wystawowym, dalsze zagospodarowanie terenu wokół remizy oraz kontynuacja starań o przyjęcie jednostki do KSRG.

Drodzy Państwo! Kończąc relację, życzcie nam realizacji naszych planów i zamierzeń, w szczególności w zakresie nowego wozu strażackiego, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa oraz będzie nagrodą dla naszej jednostki za dotychczasową ciężką pracę!

Źródło: facebook OSP Jagodzin

Share.

About Author