Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP Czerwona Woda

0

Dnia 19.06.2021r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP.

Zebranie podsumowywało 5-letnią kadencję obecnych władz OSP. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie czynni, wspierający oraz honorowi jednostki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście wśród których byli: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu kpt. Grzegorz Fleszar, Dowódca JRG PSP w Zgorzelcu kpt. Andrzej Mańkowski, Komendant Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu dh Janusz Droś, Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec Marcin Papla.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP w Czerwonej Wodzie – dh Robert Koncur. Następnie odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana” i minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom i działaczom. Odznaczeni zostali:

 • Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – dh Tadeusz Nakonieczny,
 • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Kamil Łuczyński
 • Odznaką „Strażak Wzorowy” – dh Przemysław Piątka, dh Paweł Saletnik, dh Filip Kobzda, dh Radosław Sabat, dh Hybert Dziekoński.

Ponadto wręczono także odznaki „Za wysługę lat”. Zaproszonych gości uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ufundował pamiątkowe statuetki wyróżniającym się strażakom, a są to: dh Daniel Siedlak, dh Kamil Łuczyński, dh Mirosław Piątka, dh Waldemar Błauciak, dh Rafał Kosior, dh Mateusz Kluwak. Zarząd OSP wyróżnił dwóch druhów, którzy w 2020 roku mieli największą ilość wyjazdów do zdarzeń: dh Kamil Czerwiński, dh Radosław Kosior.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano druhowi Waldemarowi Błauciakowi. Sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił naczelnik dh Marcin Czarny. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Adam Błauciak. Po odczytaniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu. Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Prezes OSP – dh Robert Koncur,
 • Wiceprezes – dh Marcin Czarny,
 • Naczelnik – dh Konrad Słabicki,
 • Sekretarz – dh Patryk Wojciechowski,
 • Skarbnik – dh Adam Błauciak.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – dh Rafał Kosior,
 • Członkowie – dh Daniel Siedlak, dh Tomasz Myśków.

Przedstawicielami do Zarządu Miejsko – Gminnego Zostali: dh Waldemar Błauciak, dh Robert Koncur.

Delegatami do Zarządu Miejsko – Gminnego zostali dh Marcin Czarny, dh Konrad Słabicki, dh Waldemar Błauciak i dh Robert Koncur.

Zebranie zakończyło się podjęciem trzech uchwał.

Strażacy z OSP Czerwona Woda wyjeżdżali w roku 2020 do działań ratowniczych 77 razy, w tym 41 razy do pożarów, 18 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń, wypadki komunikacyjne 15 razy oraz 3 razy do alarmów fałszywych. W ramach interwencji dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, upraw, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci, otwarcia mieszkania, pomiarów tlenku węgla.

Aktualnie jednostka OSP Czerwona Woda liczy 53 druhów:

 • 36 członków czynnych, w tym 1 kobiet,
 • 15 członków wspierających,
 • 2 członków honorowych,
 • 13 członków MDP, w tym: 9 chłopców i 4 dziewcząt.

Zebranie zakończono wspólną kolacją oraz kibicowaniem drużynie narodowej w meczu Polska – Hiszpania.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author