Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kościelnej Wsi

0

W dniu 04 lipca 2021r. w Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Wsi w godzinach od 11:00 do 16:00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kościelna Wieś.

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów, oddzielnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, winno popierać co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa i ma mieć formę pisemną.

Druki zgłoszeń kandydatów do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta.

Z dniem 21.06.2021 r. listy zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub udziału w głosowaniu mniejszej liczby mieszkańców Sołectwa niż  10 osób uprawnionych do głosowania,

PONOWNY WYBÓR SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NASTĄPIĆ MOŻE DOPIERO PO UPŁYWIE JEDNEGO ROKU.

  • Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzi komisja wyborcza w składzie od 3 do 5 osób, powołana przez Burmistrza.
  • Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji wyborczej przyjmowane są w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu do dnia 11.06.2021r.
  • W przypadku zgłoszeń, w liczbie większej niż 5, przeprowadzone zostanie losowanie, w przypadku braku zgłoszeń kandydatów do pracy w komisji wyborczej, skład komisji w minimalnym składzie powoływany jest spośród pracowników urzędu.
  • Członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych obowiązków.

Burmistrz Gminy i Miasta

   Mariusz Wieczorek

Share.

About Author