Alfred Janicki zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec

0

W dniu 24 czerwca 2021, podczas sesji  RM uchwałą nr 543/XXXVI/21 z dnia 24.06.2021r. Rada Miejska Węglińca nadała Alfredowi Janickiemu  tytuł „Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec”. Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem gminy i przyznawany jest za szczególne zasługi dla Gminy i Miasta Węgliniec.

Pan Alfred Janicki od początku swojej pracy na rzecz społeczeństwa regionu dolnośląskiego wzbudza zapotrzebowanie na powrót do historii rodzin, tradycji oraz poczucia dumy z niej. Troszczy się o szerzenie prawdy historycznej rodzin Kresów Wschodnich II RP, martyrologii Polaków na kresach.

W roku 1996 w Czerwonej Wodzie założył zespół artystyczny „Podolanie”, który z powodzeniem działa do dnia dzisiejszego odnosząc wiele sukcesów promując Gminę Węgliniec na scenie regionalnej jak i ogólnopolskiej. Kilka lat później z jego inicjatywy powstał zespół dziecięcy „Węglinieckie Bajbusy” – który swym kresowym repertuarem propaguje kulturę Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej.

Pan Alfred Janicki jest organizatorem obchodów ważnych wydarzeń z historii Polski i tradycji kresowian, które swoją obecnością zaszczycali m.in. Ks. Isakowicz-Zaleski, prof. dr. hab. Czesław Partacz, profesor Lucyna Kulińska oraz wielu innych. Zorganizował dwanaście edycji Festiwalu Polszczyzny Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich „Wielkie Bałakanie” o zasięgu ogólnopolskim. Z jego inicjatywy, celem upamiętnienia ofiar czystek etnicznych w gminie Węgliniec od 2008 w dniu 11 lipca obchodzony jest „Dzień Ludzkości”.

Jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Węglińcu założył Izbę Pamięci Narodowej, która przez 4 lata była najlepsza w województwie jeleniogórskim. Pan Alfred Janicki zorganizował w 2000 roku „Muzeum Kresowe” zlokalizowane w dwóch wagonach. Takimi wagonami przyjeżdżali na Dolny Śląsk Kresowiacy, którzy musieli opuścić swe domy i udać się na tułaczkę w nieznane. Przez lata z mozołem gromadził do tego muzeum eksponaty i pamiątki z tamtych lat. Zorganizował i prowadził Regionalną Izbę Pamięci w Czerwonej Wodzie. W 2017r. w Węglińcu dzięki jego staraniom otwarta została Izba Podolska, w której obok eksponatów przekazanych m.in. przez mieszkańców gminy, ukazano replikę izby mieszkalnej na ówczesnym Podolu.

W 1998 roku oddał społeczeństwu obelisk z tablicą poświęconą „Pamięci rodzin z Kresów Południowo-Wschodnich, którzy cierpieli i ginęli za to, że byli Polakami” oraz dębowy „Krzyż Ekspatriowanych”, znajdujące się na Skwerze Podolskim w Węglińcu. Z inicjatywy jego oraz szkoły w Ruszowie utworzono skwer im. Zygmunta Rumla w Ruszowie. Jest także inicjatorem i autorem postawienia wielu tablic, pomników upamiętniających ofiary czystek etnicznych dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które mieszczą się w Węglińcu, Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Świętoszowie. Jest również pomysłodawcą utworzenia lasu upamiętniającego każdego z pomordowanych na kresach księży i duchownych, który ostatecznie obrał kształt alei zasłużonych wraz z jedynym takiego rodzaju pomnikiem w Polsce upamiętniającym pomordowanych duchownych. Dzięki jego staraniom nadano imię „Orląt Lwowskich” szkole podstawowej w Ruszowie, która od lat kultywuje pamięć o ludności, kulturze, tradycji kresowej. Dzięki jego inicjatywnie zorganizowano wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży ze szkoły w Ruszowie na teren dzisiejszej Ukrainy.

Ponadto Alfred Janicki jest autorem wielu opracowań o tematyce kresowej. Jego cykl opowiadań pt. „Opowiadania mamy. Nad Seretem” był publikowany w dwumiesięczniku „Semper Fidelis”, „Na Rubieży”, „Węglinieckie Gminne Sprawy”. Wystąpił w sejmie podczas ogólnopolskiego spotkania Działaczy Kresowych i Organizacji Patriotycznych. Nawiązał współpracę z działaczami kresowymi z Polski ale też z Rosji czy Australii. Dzięki niej stał się posiadaczem wielu unikatowych opracowań, wykładów, publikacji. Z wielkim poświęceniem gromadził relacje i opowiadania mieszkańców gminy mieszkających na kresach ocalając je od zapomnienia. W 2013 i 2014 roku dzięki niemu można było zwiedzać w różnych miastach powiatu zgorzeleckiego wystawę planszową pt. „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” z Muzeum Niepodległości w Warszawie, która ostatecznie została przekazana na własność do szkoły w Węglińcu. W uznaniu działalności kresowej został zaproszony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na koncert pn. ”Kres Kresów” w Filharmonii Narodowej.

Za swoją działalność został oznaczony wieloma odznaczeniami i orderami

Lp. Nazwa Data nadania
1. Order „Polonia Mater Nostra Est” 16.04.2009 r.
2. Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa 30.04.1976 r.
3. Brązowy Medal Zasługi dla Obronności Kraju 10.10.1989 r.
4. Złoty Krzyż Zasługi 25.09.1985 r.
5. Złoty Krzyż Zasługi II 2005 r.
6. Krzyż Drugiej Obrony Lwowa 2002 r.
7. Krzyż Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari
8. Krzyż Obrońców Ludności Polskiej 1944-45 Kresy II RP 2009 r.
9. Medal „Meritus Patriae”
10. Złoty Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” 06.04.2006 r.
11. Medal „Zygmunt Jan Rumel” 2009 r.
12. Zasłużony Działacz Kultury – Ministerstwo Kultury RP 27.06.2005 r.
13. Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego 2014
14. Złoty medal „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego 2016
15. Za zasługi dla Województwa Jeleniogórskiego
16. Medal Brązowy za konserwację zbytków na Kresach Wschodnich
17. Medal Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA
18. Za pracę na rzecz kultywowania i propagowania polskiego dziedzictwa narodowego Kresowian – powiat Żarski 2006

Uzupełnieniem powyższego uzasadnienia jest prezentowany poniżej przebieg pracy zawodowej, przynależność do organizacji i pełnione funkcje:

Przebieg pracy zawodowej

 • 1959-1960 Nauczyciel SP w Chociulach,
 • 1962-1964 Nauczyciel SP w Rosinie,
 • 1964-1965 Nauczyciel SP w Kosieczynie,
 • 1965-1966 Kierownik SP w Dąbrówce Wielkopolskiej,
 • 1966-1967 Kierownik SP w Czerwonej Wodzie,
 • 1967-1974 Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ruszowie,
 • 1974-1975 Gminny Dyrektor Szkół w Węglińcu,
 • 1975-1980 Naczelnik Miasta i Gminy w Węglińcu,
 • 1981-1982 Dyrektor WPHW w Bolesławcu,
 • 1983-1986 Gminny Dyrektor Szkół w Osiecznicy
 • 1987-1991 Nauczyciel SP w Węglińcu,
 • Od 1991 emeryt

Przynależność do organizacji i pełnione w nich funkcje

Pan Alfred Janicki od 1989 roku działał w Ogólnopolskim Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu gdzie został Sekretarzem a następnie Wiceprezesem. Założył Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z trzema klubami (Węgliniec, Sulików i Czerwona Woda). W 2016 utworzył Stowarzyszenie „Kresy w Pamięci”, którego był Prezesem do grudnia 2018 r. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Był również radnym Rady Miejskiej Węglińca kadencji 1998-2002.

Share.

About Author