Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Ruszowie

0

W dniu 19 grudnia 2021 roku w Domu Kultury w Ruszowie odbędą się wybory Sołtysa i Rady Soleckiej.

Lokal wyborczy otwarty będzie w godzinach 9:00-16:00.

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów, oddzielnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, winno popierać co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa i ma mieć formę pisemną.

Druki zgłoszeń kandydatów do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta.

Z dniem 7.12.2021 r. listy zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub udziału w głosowaniu mniejszej liczby mieszkańców Sołectwa niż 5 % (tj. 78 osób) uprawnionych do głosowania, ponowny wybór sołtysa i rady sołeckiej nastąpić może dopiero po upływie jednego roku.

  • Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzi komisja wyborcza w składzie od 3 do 5 osób, powołana przez Burmistrza.
  • Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji wyborczej przyjmowane są w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu do dnia 7.12.2021 r.
  • W przypadku zgłoszeń, w liczbie większej niż 5, przeprowadzone zostanie losowanie, w przypadku braku zgłoszeń kandydatów do pracy w komisji wyborczej, skład komisji w minimalnym składzie powoływany jest spośród pracowników urzędu.
  • Członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych obowiązków.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author