Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zielonce

0

W dniu 19 grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Zielonce odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Lokal wyborczy otwarty będzie w godzinach 11:00-16:00.

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów, oddzielnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, winno popierać co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa i ma mieć formę pisemną.

Druki zgłoszeń kandydatów do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta.

Z dniem 7.12.2021 r. listy zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub udziału w głosowaniu mniejszej liczby mieszkańców Sołectwa niż 10 uprawnionych do głosowania, ponowny wybór sołtysa i rady sołeckiej nastąpić może dopiero po upływie jednego roku.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author