Wzrost opłat za wywóz śmieci w 2022r.

0

Od 1 stycznia 2022r, Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu wprowadziła nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej nowe stawki na tle aktualnie obowiązujących.

  • 35,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 5,00 zł),
  • 34,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (wzrost o 5,00 zł),

Wzrost opłaty waha się w granicach od ok. 16% dla osób segregujących śmieci do ok. 17% dla osób posiadających dodatkowo kompostownik.

Porównując przyszłoroczną podwyżkę do zeszłorocznych, gdzie koszty jednego roku wzrosły o ponad 80% nie jest ona wygórowana, choć i tak uderzy Nas po kieszeni.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec nt. podwyżek.

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skutkiem ujemnego bilansu kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami. Oznacza to, że mimo wysokich stawek gmina dopłaca do systemu gospodarowania odpadami.

Czy gmina zarabia na systemie śmieciowym?

Gmina nie zarabia na odpadach. Jest zupełnie odwrotnie, gmina do systemu gospodarowania odpadami każdego roku dopłaca! Ubiegły rok jest w trakcie rozliczania, ale już teraz wiemy, że nasz samorząd łącznie za cały 2021 rok musi dopłacić do systemu około – 382 700 zł

Dlaczego stawka wynosi aż 35 zł?

  • 30 zł – przy opłacie, która obowiązywała dotychczas w roku bieżącym brakowałoby około 870 tys. zł do zbilansowania systemu.
  • 35 zł – przy tej stawce opłaty Gmina dopłaci do systemu około 230 tys. zł.

Czy Radni są winni tak wysokich stawek? A może Urząd Gminy i Miasta razem z Burmistrzem? Nie! Koszt opłat za śmieci to kombinacja różnego rodzaju czynników:

  • rosnące koszty utrzymania przedsiębiorstw (wysokie ceny paliwa, energii, pensji),
  • wzrastająca rok do roku ilość produkowanych przez nas odpadów,
  • błędna segregacja (szczególnie we wspólnotach mieszkaniowych gdzie trudno wskazać niesegregujących odpady mieszkańców),
  • nieprawidłowości w wypełnianych deklaracjach, (niezgłaszanie faktycznie przebywających osób szczególnie w wynajmowanych nieruchomościach – za osoby te płacimy my wszyscy !!!)
  • rosnące koszty utrzymania PSZOK-u. i obsługi tzw. „ludmerów” (pozbywanie się odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, na odbiór których winno się podpisać stosowną umowę – to nie są odpady komunalne!!!)

Jednym z czynników jest również duża powierzchnia Gminy Węgliniec, która jest największa terytorialnie w całym Powiecie Zgorzeleckim. Większy obszar wymaga większej ilości śmieciarek i pracowników potrzebnych do funkcjonowania całego systemu. Kolejnym czynnikiem są rosnące koszty zagospodarowania odpadów. Na to poza wyżej wspomnianymi elementami wpływa opłata marszałkowska. Z tego rozlicza się ZGiUK Lubań. Opłata liczona od każdej tony zebranych odpadów w ostatnich latach stale rosła. Razem w kumulacji zdarzeń negatywnych otrzymujemy wysokość opłaty na poziomie 35zł. Nikt z nas nie chce, aby ta opłata była tak wysoka. Ale niestety przy obecnej koniunkturze, mniejsza po prostu być nie może.

Źródło: wegliniec.pl

Odnosząc się do jednego z powyższych czynników jakim jest powierzchnia Gminy Węgliniec oraz odległości jaką muszą pokonać pojazdy ZGiUK Lubań, może powinniśmy pomyśleć o budowie własnego zakładu przeróbki odpadów? Nie musiałby on służyć tylko naszej gminie, ale moglibyśmy oferować swoje usługi ościennym gminom. W dłuższej perspektywie czasu taka działalność mogłaby przynosić dodatkowe wpływy do budżetu, nie wspominając o utworzeniu nowych miejsc pracy.

Share.

About Author