Konsultacje ws. przejazdów kolejowych – 17 marca 2022r.

0

W związku z uchwałą nr 267/XV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 6 czerwca 2012r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Węgliniec  oraz uchwałą nr 809/XLV/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców Sołectwa Ruszów i Kościelna Wieś.

Przedmiotem konsultacji będą wymienione poniżej propozycje zmian:

1. Likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w następujących lokalizacjach:

  • ul. Batorego kilometraż linii kolejowej 76.512,
  • Kościelna Wieś droga nr 103690D kilometraż linii kolejowej 77.347,
  • Kościelna Wieś droga nr 103692D kilometraż linii kolejowej 78.065.

2. Likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego i budowy skrzyżowania dwupoziomowego w następujących lokalizacjach:

  • Kościelna Wieś droga nr 103688D kilometraż linii kolejowej 76.954,
  • Okrąglica droga nr 103749D kilometraż linii kolejowej 79.288.

3. Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w następującej lokalizacji:

  • ul. Szkolna/Jana Sobieskiego kilometraż linii kolejowej 75.128.

4. Budowa dróg równoległych w następujących lokalizacjach:

  • pomiędzy drogą Kościelna Wieś droga nr 103688D kilometr drogi kolejowej 76.954, a drogą Kościelna Wieś droga nr 103690D kilometr drogi kolejowej 77.347,
  • pomiędzy drogą Kościelna Wieś droga nr 103692D kilometr linii kolejowej 78.065, a drogą Okrąglica droga nr 103749D kilometr linii kolejowej 79.288.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie spotkania z mieszkańcami w dniu 17 marca 2022r. o godz. 17.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec  w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author